Eerste versies gepresenteerd van ruim twintig slimme mobiliteitsdiensten

Dertien private partijen en zes decentrale overheden hebben de eerste versies gepresenteerd van meer dan twintig i-diensten voor mobiliteit, veiligheid en verkeerscentrales. Gemeenten en provincies hopen met deze slimme diensten hun prestaties op het gebied van stads- en wegbeheer te kunnen verbeteren.

De presentatie vond plaats op de tweede Summit ‘Mobility, Safety and Smart Centres as a Service’, die afgelopen week werd gehouden in Sassenheim. De vorige summit werd in maart dit jaar gehouden. Toen stonden de idiensten nog in de steigers. In de maanden die volgden, hebben de betrokken partijen de diensten zo weten door te ontwikkelen, dat ze door meerdere overheden en domeinoverstijgend ingezet kunnen worden. Het gaat om de domeinen tunnelbeheer, stadstoezicht, bediening van bruggen en suizen, crowdmanagement, verkeersmanagement en parkeerbeheer.

Slimme beeldregiseur

Voorbeelden van de idiensten zijn een slimme beeldregisseur die camerabeelden van verschillende overheidsdiensten combineert en verwerkt en een radar die voor meerdere domeinen verkeerssituaties kan voorspellen. Maar ook verkeersmanagement als dienst en het managen van verkeersstromen in avonduren en weekenden.

De diensten zijn ontwikkeld vanuit de samenwerkingsverbanden MaaSandMore en iCentrale. De gemeenten Almere, Rotterdam en Den Haag en de provincies Utrecht, Flevoland en Noord-Holland zijn hierbij betrokken, net als marktpartijen als Arcadis, Trafficlink en Sweco. De diensten zullen komende periode verder doorontwikkeld worden. De bedoeling is dat ze volgend jaar gereed zijn en gebruikt kunnen worden.

Domeinoverstijgend

De betrokken partijen hebben, in samenwerking met kennisplatform CROW, ook een landelijke standaard ontwikkeld voor werken met centrales die tunnels, toezichtscamera’s, bruggen, sluizen, mensenmassa’s, verkeers- en parkeerstromen beheren. In de standaard is vastgelegd hoe de organisatie, techniek en systemen ingericht moeten worden om domeinoverstijgend te kunnen werken. Ook een tiental andere producten uit het programma iCentrale zullen samen met CROW en expertisecentrum aanbesteden PIANOo worden omgezet in landelijke standaarden.

Onderwerpen: ,

Auteur: Jan Pieter Rottier

Jan Pieter Rottier is binnen ProMedia Group als redacteur en presentator verantwoordelijk voor evenementen, tv-uitzendingen en andere video-content, zoals webinars en online congressen. Daarnaast schrijft hij regelmatig voor de Personenvervoer en Verkeer-vakbladen VerkeersNet, OVPro en TaxiPro.

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.