Verkeer stroomt goed door in Noord-Holland

Vooral door afstemming van verkeerslichten is de verkeersdoorstroming in de provincie Noord-Holland verbeterd met 8,4 procent in de periode 2015-2016. Dat meldt de provincie op basis van een evaluatie van de eerste twee jaar van nieuw beleid op dit terrein.

Het verkeersmanagement heeft ook geholpen om de groei van het verkeer op te vangen. In het noordelijke deel van de provincie, boven de lijn Alkmaar-Hoorn, is de doorstroming daarmee verbeterd. In het zuiden is de prestatie ondanks de groei van het verkeer gelijk gebleven.

Betrouwbaarheid

Eenzelfde trend is zichtbaar bij de betrouwbaarheid in reistijd. Daar waar ruimte zat in het netwerk, is de betrouwbaarheid toegenomen. Ondanks de drukte op de meest gebruikte wegen, is de betrouwbaarheid gelijk gebleven of slechts beperkt afgenomen.

Ook de informatievoorziening voldoet. De provincie is in staat om in veel gevallen de juiste boodschap te tonen aan de weggebruiker. De informatiemiddelen, zoals informatiepanelen langs de weg, functioneren zoals bedoeld.

Nieuw beleid

Dit alles is het gevolg van nieuw verkeersbeleid in de provincie. In 2014 is het zogenoemde Beleidskader voor Verkeersmanagement (BKVM) van de provincie vastgesteld. Dit vormt het beleid voor de ontwikkeling van het verkeersmanagement voor de periode 2015 tot en met 2019.

Halverwege de looptijd van het beleidskader is dit geëvalueerd en is nagegaan of de provincie op koers ligt voor het behalen van gestelde doelstellingen. De doelstellingen zijn voor zover binnen de invloedssfeer van de provincie, gehaald. Door factoren als economische groei – en de daarmee samenhangende groei van het verkeer – kunnen problemen met doorstroming niet volledig worden opgevangen door middel van verkeersmanagement.

Auteur: Jan Pieter Rottier

Jan Pieter Rottier is binnen ProMedia Group als redacteur en presentator verantwoordelijk voor evenementen, tv-uitzendingen en andere video-content, zoals webinars en online congressen. Daarnaast schrijft hij regelmatig voor de Personenvervoer en Verkeer-vakbladen VerkeersNet, OVPro en TaxiPro.

1 reactie op “Verkeer stroomt goed door in Noord-Holland”

rinus taxi|03.02.18|21:44

Steeds vroeger startende en langer durende spitsen op N245 Alkmaar. Binnen de bebouwde kom nu de drukste 70-km weg in N-H; 8 banen, 2×3 rijstroken en met 8 kruisingen op rij.

Goed werkende ‘groene golf’ ontbreekt; nu veel lawaai door optrekkend en afremmend verkeer.

Weggebruikers blijken in groten getale onbekend te zijn met ‘groene golven’ en of blijken zich er niet aan te kunnen houden. (Matrix)bebording hiervoor langs de wegvakken ontbreekt. Er wordt veel harder gereden dan max. snelheid.

Reageer ook

Nog maximaal tekens

Log in via een van de volgende social media partners om je reactie achter te laten.