Auto's rijden 's nachts door centrum Utrecht

Nieuw verkeersmodel legt nadruk op keten van verplaatsingen

FOTO: Provincie Utrecht

De provincie Utrecht gaat met een nieuw verkeersmodel werken. Het gaat om een model dat de provincie in staat stelt om doelgericht elke combinatie van vervoerswijzen te analyseren en in te richten. Dit in tegenstelling tot veel modellen die alleen losse verkeerverplaatsingen in kaart brengen, zonder dat de relaties duidelijk worden.

Het nieuwe model moet de provincie Utrecht helpen om zich beter voor te bereiden op de toekomst van mobiliteit en ruimtelijke ordening. Adviesbureaus Sweco en 4cast bouwen het. Als basis dient de Visum-software van PTV Group, ontwikkelaar van verkeerskundige software. Onderzoeksbureau ABF Research levert de sociaal economische gegevens op basis van dataverzameling en ramingen.

Het nieuwe model, dat de bestaande regionale modellen aanvult, gaat uit van een zogenoemde tour-based benadering. Hierbij bestaat een reis (of tour) uit een keten van verplaatsingen die thuis begint en daar uiteindelijk ook weer eindigt. Belangrijk uitgangspunt hierbij is het vaststellen van een hoofdmotief, zoals werk, en een hoofdvervoerwijze. Hier wordt vervolgens een nevenbestemming, zoals tussendoor boodschappen doen, aan gekoppeld. Veel modellen brengen alleen losse verkeerverplaatsingen in kaart, zonder dat de relaties duidelijk worden.

Mobility as a Service

Het nieuwe heeft veel voordelen, benadrukken de ontwikkelaars. Onder meer de relatie tussen vervoerswijze en tijdstipkeuze van een heen- en terugreis wordt duidelijker. Ook kunnen de gevolgen van veranderingen hierin beter in kaart worden gebracht. Concreet kan het gebruik van parkeergarages en P&R-terreinen beter benaderd worden, net als de plek van lopen en fietsen tijdens voor- en natransport voor het openbaar vervoer.

De ontwikkelaars willen hiermee voorsorteren op de komst van nieuwe mobiliteitsconcepten als Mobility as a Service, waarbij gebruikers gedurende hun reis keuzeafwegingen blijven maken.

Auteur: Jan Pieter Rottier

Reageer ook

Nog maximaal tekens

Log in via een van de volgende social media partners om je reactie achter te laten.

Nieuw verkeersmodel legt nadruk op keten van verplaatsingen - VerkeersNet
Auto's rijden 's nachts door centrum Utrecht

Nieuw verkeersmodel legt nadruk op keten van verplaatsingen

FOTO: Provincie Utrecht

De provincie Utrecht gaat met een nieuw verkeersmodel werken. Het gaat om een model dat de provincie in staat stelt om doelgericht elke combinatie van vervoerswijzen te analyseren en in te richten. Dit in tegenstelling tot veel modellen die alleen losse verkeerverplaatsingen in kaart brengen, zonder dat de relaties duidelijk worden.

Het nieuwe model moet de provincie Utrecht helpen om zich beter voor te bereiden op de toekomst van mobiliteit en ruimtelijke ordening. Adviesbureaus Sweco en 4cast bouwen het. Als basis dient de Visum-software van PTV Group, ontwikkelaar van verkeerskundige software. Onderzoeksbureau ABF Research levert de sociaal economische gegevens op basis van dataverzameling en ramingen.

Het nieuwe model, dat de bestaande regionale modellen aanvult, gaat uit van een zogenoemde tour-based benadering. Hierbij bestaat een reis (of tour) uit een keten van verplaatsingen die thuis begint en daar uiteindelijk ook weer eindigt. Belangrijk uitgangspunt hierbij is het vaststellen van een hoofdmotief, zoals werk, en een hoofdvervoerwijze. Hier wordt vervolgens een nevenbestemming, zoals tussendoor boodschappen doen, aan gekoppeld. Veel modellen brengen alleen losse verkeerverplaatsingen in kaart, zonder dat de relaties duidelijk worden.

Mobility as a Service

Het nieuwe heeft veel voordelen, benadrukken de ontwikkelaars. Onder meer de relatie tussen vervoerswijze en tijdstipkeuze van een heen- en terugreis wordt duidelijker. Ook kunnen de gevolgen van veranderingen hierin beter in kaart worden gebracht. Concreet kan het gebruik van parkeergarages en P&R-terreinen beter benaderd worden, net als de plek van lopen en fietsen tijdens voor- en natransport voor het openbaar vervoer.

De ontwikkelaars willen hiermee voorsorteren op de komst van nieuwe mobiliteitsconcepten als Mobility as a Service, waarbij gebruikers gedurende hun reis keuzeafwegingen blijven maken.

Auteur: Jan Pieter Rottier

Reageer ook

Nog maximaal tekens

Log in via een van de volgende social media partners om je reactie achter te laten.