Socrates 2.0 lanceert raamwerk voor interactief verkeersmanagement

De publieke wegbeheerders en private serviceproviders in het Europese project Socrates 2.0 hebben verregaande afspraken gemaakt. Ze hebben een raamwerk ontwikkeld op basis waarvan ze hun verkeersinformatie- en navigatiediensten kunnen verbeteren en beter op weggebruikers kunnen afstemmen. In 2019 worden de diensten en ontwikkelde samenwerkingsmodellen getest tijdens pilots in Amsterdam, München, Antwerpen en Kopenhagen.

Het raamwerk dat de internationale serviceproviders, een autofabrikant, ITS-bedrijven en wegbeheerders hebben opgesteld, bestaat uit diverse samenwerkingsmodellen en een visie op publiek-private samenwerking in verkeersmanagement. De visie maakt de omslag van het traditioneel managen en beïnvloeden van verkeersstromen, naar het gezamenlijk en real-time ondersteunen van weggebruikers.

Onderdeel van de samenwerkingsmodellen is een zogenoemd coördinatiemodel. Hiermee komen de betrokken partijen overeen op welk detailniveau ze samenwerken en wat ieders rol daarbij is. Ook is uitgewerkt op welke verschillende manieren de gegevensuitwisseling tussen publieke wegbeheerders en private serviceproviders gecoördineerd kan worden: met of zonder intermediair, en welke vormen van intermediair-schap er mogelijk zijn. Dat kan bijvoorbeeld een organisatie zijn, publiek of privaat, maar ook een ‘trusted’ party of een systeem.

Slim spreiden

Verder zijn in het project drie diensten in meerdere gebruikerstoepassingen uitgewerkt. Het gaat om diensten op het gebied van: slim spreiden van verkeer, actuele snelheid en rijstrook-advies en lokale informatie over (tijdelijke) wegafsluitingen en gevaarlijke situaties. Vier pilots gaan per gebruikerstoepassing experimenteren met verschillende coördinatiemodellen en vormen van intermediair-rollen. Op basis van de resultaten van de pilots wordt het raamwerk doorontwikkeld.

Een van de pilots vindt in 2019 plaats in Amsterdam. De partners in de Praktijkproef Amsterdam (PPA), waaronder de gemeente en de provincie, en de Socrates 2.0-consortiumpartners werken komende maanden gezamenlijk de opzet voor deze proef uit. Ze bepalen welke slimme diensten en toepassingen het meest relevant zijn en welke samenwerkingsmodellen getest worden per toepassing. De proef in Amsterdam is de meest omvangrijke proef: 6.000 mensen gaan de nieuwe services testen. In de andere drie steden, München, Antwerpen en Kopenhagen, doen 1.000 proefpersonen mee.

Onderwerpen: ,

Auteur: Jan Pieter Rottier

Reageer ook

Nog maximaal tekens

Log in via een van de volgende social media partners om je reactie achter te laten.