Nieuw onderzoek om V85-waardes uit Floating Car Data te halen

De Nationale Databank Wegverkeersgegevens bouwt het onderzoek naar een nieuwe methode om V85-waarden uit floating car data (FCD) verder uit. Is de methode eerder beproefd op 80 kilometer per uur-wegen, recent gebeurde dat op wegen waar andere maxima gelden. V85 is de snelheid waar 85 procent van het verkeer onder blijft en is een maat die in veel veiligheidsanalyses wordt gebruikt. Met de nieuwe meetmethode wordt FCD beter benut, is de bedoeling.

De nieuwe methodiek voorziet in een probleem: de huidige meetmethode met lusmetingen geeft een onvolledig beeld en floating car data an sich is niet bruikbaar voor het bepalen van V85. Lusmetingen kunnen immers alleen op enkele vaste plekken. Floating car data (FCD) daarentegen is voor elke plek beschikbaar, maar bestaat uit geaggregeerde gegevens – een gemiddelde van een hele hoop voertuigen. De snelheid van een individueel voertuig bepalen is dus niet mogelijk.

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat vroeg de NDW of het niet toch mogelijk is om V85-waarden te bepalen uit floating car data. En dat bleek dus toch het geval. De databank voor wegverkeersgegevens legde data van lusmetingen en FCD naast elkaar en vond een bepaald patroon, een bepaalde correlatie. Hiermee is de V85-waarde in FCD uit heel Nederland terug te rekenen en dat geeft een redelijke inschatting, stelt de NDW.

Vervolgonderzoek

Uit een eerste analyse waarin de V85-waarde van veertig meetlussen is gebruikt, blijkt volgens de NDW namelijk een duidelijk verband tussen het aantal snelheidsoverschrijdingen in de FCD en de V85-waarden. Volgens de databank is deze relatie een half jaar geleden bevestigd bij een proef in Noord-Holland. Hierbij is een vergelijking gemaakt met 140 meetlocaties. Dat ging hier om 80 kilometer per uur-wegen.

Vervolgonderzoek gebeurde op meer dan honderd verschillende plekken in Nederland, vertelt onderzoeker Marthe Uenk-Telgen. Dit moest inzicht geven op de vraag of de resultaten uit Noord-Holland voor heel Nederland gelden en of het model niet aangepast moet worden per wegtype.

Afrondende fase

Het blijkt nu dat het model dat op 80-kilometer per uur wegen werkt, niet overal werkt. “Voor 50/60 kilometer per uur-wegen is een apart model nodig, voor 70/80 kilometer per uur-wegen en voor wegen met een maximum hoger dan 100 kilometer per uur. Daarmee komt ook het harde onderscheid tussen hoofdwegennet en onderliggend wegennet te vervallen. Voor 30 kilometer per uur-wegen hebben we nog te weinig gegevens, dus die laten we voorlopig buiten beschouwing.”

Deze inzichten worden momenteel beproefd op verschillende provinciale wegen in Gelderland. De provincie heeft provinciale wegen waar deze verschillende snelheidsmaxima gelden. Dit onderzoek bevindt zich in een afrondende fase. Uenk-Telgen kan al wel zeggen dat het model voor 50/60 kilometer per uur-wegen wat verfijning vraagt. De definitieve resultaten moeten nog bekend worden gemaakt.

Onderwerpen: , , ,

Auteur: Jan Pieter Rottier

Reageer ook

Nog maximaal tekens

Log in via een van de volgende social media partners om je reactie achter te laten.

Nieuw onderzoek om V85-waardes uit Floating Car Data te halen - VerkeersNet

Nieuw onderzoek om V85-waardes uit Floating Car Data te halen

De Nationale Databank Wegverkeersgegevens bouwt het onderzoek naar een nieuwe methode om V85-waarden uit floating car data (FCD) verder uit. Is de methode eerder beproefd op 80 kilometer per uur-wegen, recent gebeurde dat op wegen waar andere maxima gelden. V85 is de snelheid waar 85 procent van het verkeer onder blijft en is een maat die in veel veiligheidsanalyses wordt gebruikt. Met de nieuwe meetmethode wordt FCD beter benut, is de bedoeling.

De nieuwe methodiek voorziet in een probleem: de huidige meetmethode met lusmetingen geeft een onvolledig beeld en floating car data an sich is niet bruikbaar voor het bepalen van V85. Lusmetingen kunnen immers alleen op enkele vaste plekken. Floating car data (FCD) daarentegen is voor elke plek beschikbaar, maar bestaat uit geaggregeerde gegevens – een gemiddelde van een hele hoop voertuigen. De snelheid van een individueel voertuig bepalen is dus niet mogelijk.

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat vroeg de NDW of het niet toch mogelijk is om V85-waarden te bepalen uit floating car data. En dat bleek dus toch het geval. De databank voor wegverkeersgegevens legde data van lusmetingen en FCD naast elkaar en vond een bepaald patroon, een bepaalde correlatie. Hiermee is de V85-waarde in FCD uit heel Nederland terug te rekenen en dat geeft een redelijke inschatting, stelt de NDW.

Vervolgonderzoek

Uit een eerste analyse waarin de V85-waarde van veertig meetlussen is gebruikt, blijkt volgens de NDW namelijk een duidelijk verband tussen het aantal snelheidsoverschrijdingen in de FCD en de V85-waarden. Volgens de databank is deze relatie een half jaar geleden bevestigd bij een proef in Noord-Holland. Hierbij is een vergelijking gemaakt met 140 meetlocaties. Dat ging hier om 80 kilometer per uur-wegen.

Vervolgonderzoek gebeurde op meer dan honderd verschillende plekken in Nederland, vertelt onderzoeker Marthe Uenk-Telgen. Dit moest inzicht geven op de vraag of de resultaten uit Noord-Holland voor heel Nederland gelden en of het model niet aangepast moet worden per wegtype.

Afrondende fase

Het blijkt nu dat het model dat op 80-kilometer per uur wegen werkt, niet overal werkt. “Voor 50/60 kilometer per uur-wegen is een apart model nodig, voor 70/80 kilometer per uur-wegen en voor wegen met een maximum hoger dan 100 kilometer per uur. Daarmee komt ook het harde onderscheid tussen hoofdwegennet en onderliggend wegennet te vervallen. Voor 30 kilometer per uur-wegen hebben we nog te weinig gegevens, dus die laten we voorlopig buiten beschouwing.”

Deze inzichten worden momenteel beproefd op verschillende provinciale wegen in Gelderland. De provincie heeft provinciale wegen waar deze verschillende snelheidsmaxima gelden. Dit onderzoek bevindt zich in een afrondende fase. Uenk-Telgen kan al wel zeggen dat het model voor 50/60 kilometer per uur-wegen wat verfijning vraagt. De definitieve resultaten moeten nog bekend worden gemaakt.

Onderwerpen: , , ,

Auteur: Jan Pieter Rottier

Reageer ook

Nog maximaal tekens

Log in via een van de volgende social media partners om je reactie achter te laten.