Mobiliteit, veiligheid en beheer inkopen als dienst: marktconsultatie van start

Marktpartijen hebben samen met het ministerie van IenW, gemeenten en provincies oplossingen ontwikkeld voor efficiënt en effectief stads- en wegbeheer. Decentrale overheden kunnen mobiliteit, veiligheid en slimme beheercentrales nu inkopen als dienst. De marktconsultatie voor deze zogenoemde iDiensten is nu gestart. Alle aanbieders van oplossingen die stads- en wegbeheer beter en goedkoper maken kunnen inschrijven.

Op aanbestedingsplatform TenderNed zijn alle documenten gepubliceerd, waarmee partijen hun interesse in het aanbieden van iDiensten kenbaar kunnen maken. De documenten zijn ook beschikbaar op www.iCentrale.nl. Uitgangspunt is een ‘level playing field’: marktpartijen hebben een gelijke uitgangspositie bij de aanbesteding. De private partijen die hebben bijgedragen aan het ontwikkelen van de iDiensten zijn ‘ontkoppeld’. Nu staat deelname open voor iedere aanbieder: ook ‘nieuwe’ partijen kunnen deelnemen.

Met de marktconsultatie start de daadwerkelijke landelijke uitrol van iDiensten. Decentrale overheden realiseren met deze iDiensten eenvoudiger en goedkoper hun maatschappelijke beleidsdoelen: het bedienen van bruggen en sluizen, het bewaken en bedienen van tunnels en het uitvoeren van verkeersmanagement, stadsbeheer en -toegang, crowdmanagement en parkeerbeheer. Ook voor decentrale overheden waarvoor een eigen bediencentrale (financieel) niet haalbaar is, komen deze diensten nu binnen bereik.

Landelijke standaarden

De diensten zijn landelijk gestandaardiseerd volgens de CROW-standaarden. Dat maakt het slim combineren van oplossingen voor meerdere decentrale overheden mogelijk. Het CROW stappenplan ‘Afnemen iDiensten door gemeenten en provincies’ schetst hoe decentrale overheden gestructureerd en stapsgewijs hun eigen situatie en ambities kunnen vertalen naar slimme iDiensten. Ook wordt duidelijk hoe ze komen tot een afgestemde rolverdeling tussen overheden en private dienstverleners. Vanuit het landelijke programma iCentrale is een compact team van experts beschikbaar om decentrale overheden hierbij te faciliteren.

Het afnemen van iDiensten ondersteunt de Digitaliseringsopgave van overheden en is onderdeel van het programma Krachtenbundeling, dat minister van Nieuwenhuizen bekend zal maken op 3 juni bij de opening van het ITS European Congress in Brainport Eindhoven.

Lees ook:

Eerste versies gepresenteerd van ruim twintig slimme mobiliteitsdiensten

Auteur: Jan Pieter Rottier

Reageer ook

Nog maximaal tekens

Log in via een van de volgende social media partners om je reactie achter te laten.

Mobiliteit, veiligheid en beheer inkopen als dienst: marktconsultatie van start - VerkeersNet

Mobiliteit, veiligheid en beheer inkopen als dienst: marktconsultatie van start

Marktpartijen hebben samen met het ministerie van IenW, gemeenten en provincies oplossingen ontwikkeld voor efficiënt en effectief stads- en wegbeheer. Decentrale overheden kunnen mobiliteit, veiligheid en slimme beheercentrales nu inkopen als dienst. De marktconsultatie voor deze zogenoemde iDiensten is nu gestart. Alle aanbieders van oplossingen die stads- en wegbeheer beter en goedkoper maken kunnen inschrijven.

Op aanbestedingsplatform TenderNed zijn alle documenten gepubliceerd, waarmee partijen hun interesse in het aanbieden van iDiensten kenbaar kunnen maken. De documenten zijn ook beschikbaar op www.iCentrale.nl. Uitgangspunt is een ‘level playing field’: marktpartijen hebben een gelijke uitgangspositie bij de aanbesteding. De private partijen die hebben bijgedragen aan het ontwikkelen van de iDiensten zijn ‘ontkoppeld’. Nu staat deelname open voor iedere aanbieder: ook ‘nieuwe’ partijen kunnen deelnemen.

Met de marktconsultatie start de daadwerkelijke landelijke uitrol van iDiensten. Decentrale overheden realiseren met deze iDiensten eenvoudiger en goedkoper hun maatschappelijke beleidsdoelen: het bedienen van bruggen en sluizen, het bewaken en bedienen van tunnels en het uitvoeren van verkeersmanagement, stadsbeheer en -toegang, crowdmanagement en parkeerbeheer. Ook voor decentrale overheden waarvoor een eigen bediencentrale (financieel) niet haalbaar is, komen deze diensten nu binnen bereik.

Landelijke standaarden

De diensten zijn landelijk gestandaardiseerd volgens de CROW-standaarden. Dat maakt het slim combineren van oplossingen voor meerdere decentrale overheden mogelijk. Het CROW stappenplan ‘Afnemen iDiensten door gemeenten en provincies’ schetst hoe decentrale overheden gestructureerd en stapsgewijs hun eigen situatie en ambities kunnen vertalen naar slimme iDiensten. Ook wordt duidelijk hoe ze komen tot een afgestemde rolverdeling tussen overheden en private dienstverleners. Vanuit het landelijke programma iCentrale is een compact team van experts beschikbaar om decentrale overheden hierbij te faciliteren.

Het afnemen van iDiensten ondersteunt de Digitaliseringsopgave van overheden en is onderdeel van het programma Krachtenbundeling, dat minister van Nieuwenhuizen bekend zal maken op 3 juni bij de opening van het ITS European Congress in Brainport Eindhoven.

Lees ook:

Eerste versies gepresenteerd van ruim twintig slimme mobiliteitsdiensten

Auteur: Jan Pieter Rottier

Reageer ook

Nog maximaal tekens

Log in via een van de volgende social media partners om je reactie achter te laten.