Noord-Holland eerste provincie die ‘verkeersmanagement als dienst’ afneemt

Gemeenten en provincies kunnen vanaf nu onder meer het managen van verkeer, het bedienen van bruggen en sluizen en het uitvoeren van stadstoezicht eenvoudig afnemen als dienst. Ze hoeven daar dan niet zelf dure apparatuur voor aan te schaffen. De provincie Noord-Holland is de eerste. Na een gezamenlijke Europese aanbesteding zijn nu landelijke raamovereenkomsten afgesloten met een groot aantal marktpartijen die die diensten gaan leveren.

Het is een volgende, grote stap in een snel vorderend proces. In 2017 presenteerden dertien private partijen en zes decentrale overheden de eerste versies van meer dan twintig iDiensten. Het gaat om diensten op het gebied van tunnelbeheer, stadstoezicht, bediening van bruggen en suizen, crowdmanagement, verkeersmanagement en parkeerbeheer. In de tussentijd zijn ze doorontwikkeld en gestandaardiseerd.

Vorig jaar startte het aanbestedingstraject. Uitgangspunt was een ‘level playing field’: marktpartijen hebben een gelijke uitgangspositie bij de aanbesteding. De private partijen die hebben bijgedragen aan het ontwikkelen van de iDiensten zijn ‘ontkoppeld’. Deelname stond open voor iedere aanbieder: dus ook ‘nieuwe’ partijen kunnen deelnemen.

Gunstig

Na een gezamenlijke Europese aanbesteding zijn nu landelijke Raamovereenkomsten afgesloten met een groot aantal marktpartijen voor het leveren van deze diensten. De belangstelling vanuit marktpartijen om hun diensten was groot: voor alle 19 percelen van de landelijke Raamovereenkomst zijn meerdere gekwalificeerde inschrijvingen ontvangen.

De landelijke raamovereenkomst is gegund aan in totaal 31 private partijen (zelfstandig en/of in combinatie), waaronder ARS, Dynniq, RHDHV, Heijmans en MAPtm. Decentrale overheden kunnen via de gegunde raamovereenkomsten eenvoudig, en zonder een eigen (Europese) aanbesteding, een of meerdere van deze diensten afnemen. Dat is gunstig voor overheden waarvoor een eigen bediencentrale (financieel) niet haalbaar is.

Leidraad

De landelijke raamovereenkomst is verzorgd door onder meer de gemeentes Almere, Deventer, Leiden, Zwolle en Dordrecht en de provincies Flevoland, Overijssel, Noord-Holland en Utrecht. Zij zijn gestart met het uitwerken van de iDiensten die zij willen afnemen.

Leidraad is het Stappenplan Afnemen iDiensten door gemeenten en provincies van het CROW. Hiermee vertalen zij ‘gestructureerd en stapsgewijs’ hun eigen ambities naar slimme diensten die hierop aansluiten en komen zij tot een ‘afgestemde rolverdeling’ tussen overheden en private dienstverleners.

Back-up

De volgende stap in het CROW-stappenplan is het komen tot een nadere offerteaanvraag en vervolgens het afsluiten van een nadere overeenkomst met de geselecteerde aanbieder, binnen de landelijke raamovereenkomst. Experts die betrokken zijn bij het iDiensten-project bieden hierbij ondersteuning.

De provincie Noord-Holland trapt het afnemen van iDiensten in Nederland af. De provincie heeft ambtelijk besloten om de dienst ‘Bediening Bruggen en sluizen’ af te gaan nemen, en om de voorbereiding te starten voor het gaan afnemen van de iDienst ‘Verkeersmanagement as a Service’. Dit zal gaan volgens een fade in fade out-principe, waarbij de huidige bediencentrale nog maximaal twee jaar als back-up blijft bestaan en elke stap wordt geëvalueerd.

Auteur: Jan Pieter Rottier

Jan Pieter Rottier is binnen ProMedia Group als redacteur en presentator verantwoordelijk voor evenementen, tv-uitzendingen en andere video-content, zoals webinars en online congressen. Daarnaast schrijft hij regelmatig voor de Personenvervoer en Verkeer-vakbladen VerkeersNet, OVPro en TaxiPro.

Reageer ook

Nog maximaal tekens

Log in via een van de volgende social media partners om je reactie achter te laten.