A4 Ketheltunnel, snelweg

Aantal files in 2020 fors afgenomen; drukte blijft belangrijkste oorzaak

Foto: ProMedia / VK

Automobilisten hebben in 2020 beduidend minder lang in de file gestaan dan in de jaren daarvoor. De jaarfilezwaarte is met 68,1 procent gedaald naar 4,2 miljoen kilometerminuten. Toch zijn door de coronamaatregelen niet alle files verdwenen. De hoeveelheid verkeer was ook in 2020 de belangrijkste reden dat auto’s stil kwamen te staan. 

Dit staat in de Rapportage Rijkswegennet 2020, die minister Cora van Nieuwenhuizen aan de Tweede Kamer heeft gestuurd. In deze rapportage zijn de ontwikkelingen op de weg ten opzichte van 2019 zichtbaar, waaronder de jaarfilezwaarte. Dit is de gemiddelde filelengte maal de duur van de file, uitgedrukt in kilometerminuten per jaar. Die is in een jaar gedaald van 13,3 miljoen naar 4,2 miljoen kilometerminuten.

Ontwikkeling files

De belangrijkste reden voor de afname van de files is natuurlijk de afname van het verkeer. Door de coronapandemie en het advies om thuis te werken, stapten beduidend minder mensen in de auto. Tussen 13 maart en 31 december nam de filezwaarte dan ook met ruim 80 procent af. Tussen maart en mei waren er nauwelijks files waarneembaar. Hierna nam dit langzaam toe en in de zomervakantie was de filezwaarte ongeveer gelijk aan 2019. Na de zomervakantie liep het aantal files weer sterk terug.

De files ontstonden vooral op de knelpunten die ook voor de crisis al bestonden. In de rapportage blijkt dat de file top-10 grotendeels gelijk is gebleven. Er zijn twee nieuwe locaties bijgekomen, namelijk de A16 Breda–Rotterdam tussen Rotterdam-Prins Alexander en Terbregseplein en de A20 Gouda – Hoek van Holland tussen Rotterdam-Crooswijk en Rotterdam Noord. Twee knelpunten in het oosten van het land zijn daardoor uit de top-10 verdwenen.

60 procent van alle files in 2020 werd veroorzaakt door drukte op de weg. Nog eens 20 procent van de stremmingen werd veroorzaakt door ongevallen en incidenten. Uit de rapportage blijkt verder dat het veelal rustiger is geworden tijdens de spits. Met name in de ochtendspitsen van maandag tot en met donderdag was het een groot deel van 2020 minder druk dan een jaar eerder.

Reistijdverlies

Mede door de afname van het aantal files nam ook het aantal uren dat weggebruikers extra moesten reizen fors af. Er is sprake van een daling van 51,7 procent. In totaal komt het reistijdverlies in 2020 op 34,3 miljoen voertuigverliesuren uit op jaarbasis. Bovendien voldeed afgelopen jaar 100 procent van de gedefinieerde trajecten aan de streefwaarden voor reistijd in de spits uit de Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte.

Rijkswaterstaat voert om filegroei tegen te gaan tussen 2018-2021 maatregelen uit die erop gericht zijn om weggebruikers een betrouwbare reistijd te bieden. Inmiddels zijn 14 van de 41 maatregelen afgerond. Een voorbeeld is het verkorten van de aanrijtijd van de weginspecteurs om incidenten sneller af te kunnen handelen.

Toekomstbeeld

Minister Van Nieuwenhuizen wijst er in een brief aan de Tweede Kamer op dat Rijkswaterstaat in deze rapportage geen uitspraken doet over de ontwikkeling van het verkeer in de toekomst. Dit heeft het Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid wel gedaan. De verwachting van het KiM is dat het verkeer na de coronacrisis weer zal groeien, met de inschatting dat in 2025 het wegverkeersvolume 5 procent tot 10 procent hoger ligt dan voor de coronacrisis (2019).

Lees ook:

KiM: door thuiswerken zal spits in 2025 minder druk zijn

U las zojuist één van de gratis premium artikelen

Onbeperkt lezen? Maak gebruik van de exclusieve jaaraanbieding: € 7,50 i.p.v. € 10,50. 

Bekijk de aanbieding

Auteur: Inge Jacobs

Reageer ook

Nog maximaal tekens

Log in via een van de volgende social media partners om je reactie achter te laten.