Verkeersbord wegwerkzaamheden (bron: EsbenS via Pixabay)

Betere doorstroming in Rotterdam door betere informatievoorziening

(bron: EsbenS via Pixabay)

Per jaar moeten verkeersoperators in Rotterdam het verkeer leiden rondom zo’n 8.000 tot 9.000 tijdelijke verkeersmaatregelen. Goede informatievoorziening is dus cruciaal voor de bereikbaarheid en de doorstroming. Om in een oogopslag alle maatregelen zichtbaar te hebben, is in Rotterdam een proef gestart waarbij alle werkzaamheden en tijdelijke hindernissen zichtbaar worden gemaakt in een grafisch overzicht. VerkeersNet ging hierover in gesprek met Pedro van Dorst en Anne Wiersma van de afdeling Mobiliteit van Rotterdam.

De pilot kwam uit de koker van Van Dorst, die binnen de afdeling mobiliteit in Rotterdam verantwoordelijk is voor het aanleveren van informatie aan de regiekamer. De verkeersoperators kregen voordat de proef startte alle informatie over tijdelijke verkeersmaatregelen op papier aangeleverd. “Ze hebben dan een behoorlijke regiokennis nodig om die teksten te vertalen naar het plaatje in hun hoofd.”

Grafisch overzicht

De pilot volgt op een onderzoek naar manieren om het proces voor verkeersoperators gemakkelijker te maken. Daaruit kwam naar voren dat een grafisch overzicht zou helpen. In Rotterdam bleek dat daarvoor al een tool ter beschikking stond, namelijk de landelijke planningstool Melvin. Aan deze site worden alle actuele werkzaamheden met een werkvergunning en definitieve, toekomstige werkzaamheden toegevoegd.

De operator krijgt hierdoor een helikopterview van alles wat er gaande is in de stad en kan dit snel combineren met de verkeerssituaties die hij op camera’s ziet ontstaan. Van Dorst: “De operator kan scherper monitoren, omdat hij gemakkelijk de relatie ziet tussen vertragingen en werkzaamheden of omleidingen. Dit helpt hem meteen bij te sturen.”

Wiersma, die verantwoordelijk is voor de bereikbaarheid van Rotterdam in tijdelijke situaties, vult aan: “Doordat verkeersoperators sneller zien wat er gebeurt en wat er op de planning staat, kunnen ze knelpunten eerder signaleren en sneller handelen. En daarmee de bereikbaarheid beter borgen.” Het proces blijft grotendeels gelijk, maar het gebruik van de tool draagt dus bij aan een efficiëntieslag.

Tekst loopt door onder afbeelding

Tool Melvin

Innovatie

Deze pilot en die wens voor efficiëntie past bij een proces dat in Rotterdam in gang is gezet na werkzaamheden aan de Maastunnel. De havenstad vindt het belangrijk om in een vroegtijdig stadium de effecten van werkzaamheden inzichtelijk te maken. Dit proces gaat goed, waardoor de bereikbaarheidsorganisatie binnen de gemeente nu kijkt hoe het kan innoveren en naar data en slimme tools die ingezet kunnen worden voor betere bereikbaarheid.

Wiersma benadrukt hoe belangrijk de kennis en ervaring is van de collega’s bij deze bereikbaarheidsorganisatie van Rotterdamse gemeenten. “Die willen we absoluut behouden.” Tegelijkertijd bevindt Rotterdam zich in een transitie op het gebied van mobiliteit. De stad wil de komende jaren OV en actieve mobiliteit, zoals lopen en fietsen, meer stimuleren, terwijl het autoverkeer op plekken geknepen wordt. Dit zal betekenen dat de druk op het netwerk in het geval van calamiteiten toeneemt.

Door nu al te zoeken naar manieren om het werk nog efficiënter uit te voeren, wordt ingespeeld op die actualiteit. Het gebruik van Melvin is daarin één actie. “Steeds als we efficiencywinst kunnen behalen in ons werkproces, zorgen we voor meer bereikbaarheid. We doen het voor alle weggebruikers”, aldus Wiersma.

Toegang

Die kan ook zelf gebruikmaken van Melvin, omdat deze tool landelijk én voor iedereen toegankelijk is. Ook logistieke vervoerders, de planners van wegwerkzaamheden en verkeersdeelnemers krijgen een duidelijk en actueel overzicht. Zij kunnen op die manier zelf routes plannen om zo knelpunten te voorkomen of ontlopen.

De pilot duurt vijf weken en is nu ongeveer op de helft. Die duur van vijf weken is gekozen, zodat alle operators er een keer mee gewerkt hebben. De reacties die Van Dorst tot nog toe heeft ontvangen, zijn allemaal positief. Zij reageren met name positief over het overzicht dat ze door Melvin krijgen.

Leermomenten delen

Na het einde van de pilot, volgt een evaluatie. Dan moet nog bekeken worden wat het betekent voor de verschillende werkprocessen en hoe dit in het proces kan worden ingeregeld. Aan de andere kant willen Wiersma en Van Dorst graag de leermomenten delen. “We hopen vooral dat de doelstelling wordt behaald en dat is efficiënter werken. Zowel voor degene die werkzaamheden voorbereidt, als voor de operator en uiteindelijk voor de weggebruiker. Alles wat je voor hen efficiënter kunt doen is meegenomen.”

U las zojuist één van de gratis premium artikelen

Onbeperkt lezen? Maak gebruik van de exclusieve jaaraanbieding: € 7,50 i.p.v. € 10,50. 

Bekijk de aanbieding

Auteur: Inge Jacobs

Reageer ook

Nog maximaal tekens

Log in via een van de volgende social media partners om je reactie achter te laten.