Uitlaat

Groningse plannen om vervuilende snorfiets te weren van fietspad

Bron: rapport Natuur en Milieu

Het college van burgemeester en wethouders in Groningen wil benzinescooters en -brommers weren van veel vrijliggende fietspaden in de stad. Dit moet fietsers en voetgangers behoeden voor de uitstoot van fijnstof. Het college stelt voor om fietspaden die liggen in een park, groenstructuur, of zijn onderdeel van recreatieverbindingen te wijzigen in onverplichte fietspaden.

Met dit voorstel wordt invulling gegeven aan een motie die begin dit jaar in de gemeenteraad werd aangenomen om de nadelige effecten van brom- en snorfietsen met een in werking zijnde verbrandingsmotor te beperken. Het heeft nadelige effecten op de gezondheid dat bijvoorbeeld fietsers en voetgangers de schadelijke uitstoot inademen die scooters en brommers uitstoten. De maatregelen moet gelden voor het Noorderplantsoen en voor veel vrij liggende fietspaden, dus zonder autoweg ernaast. Het college raadt af om een snorfietsvrije gezondheidszone in de binnenstad te creëren.

Juridische gronden

Om invulling te geven aan de motie zijn in drie varianten onderzocht om snorfietsers met een verbrandingsmotor te weren van vrijliggende fietspaden. De voorkeur van het college gaat naar de variant waarbij solitaire fietspaden worden gewijzigd in onverplichte fietspaden (bord G13) waar snorfietsen met een in werking zijnde verbrandingsmotor niet zijn toegestaan.

Het voorstel is om de maatregel alleen door te voeren waar voldoende juridische grond bestaat én waar het verbod ook te handhaven is. Op basis van een analyse heeft 43 kilometer van de in totaal 53 kilometer aan solitaire fietspaden voldoende juridische grond om aan te wijzen als onverplicht fietspad. Voor de uitvoering van dit plan is nog wel een meer nauwkeurige analyse nodig is.

Tweede motie

In februari was een tweede motie aangenomen, waarin de gemeente werd gevraagd met een voorstel te komen om brom- en snorfietsen met schadelijke uitstoot uit de binnenstad te weren met een gezondheidszone. In andere steden bestaat zo’n zone al. Het college heeft onderzoek laten uitvoeren en de invoering van zo’n zone per 2025 biedt de meeste kansen, al is de handhaving lastig en zijn de kosten hoog.

Daarbij is de verwachting dat door de toename van verkoop van elektrische brom- en snorfietsen en het voorstel voor de helmplicht toch al steeds meer van de vervuilende varianten zullen verdwijnen. Met name na 2025, omdat dan geen brom- en snorfietsen met verbrandingsmotor verkocht mogen worden.

“Het is de vraag of de forse investering voor het invoeren van de maatregel en de jaarlijkse exploitatiekosten opwegen tegen het effect van minder uitstoot van een beperkt aantal brom- en snorfietsen in de binnenstad”, schrijft het college. Het is dan ook verstandiger om geen gezondheidszone in te voeren, maar het weren van brom- en snorfietsen met een verbrandingsmotor mee te nemen in de planvorming voor de binnenstad en op korte termijn de voertuigen in een aantal straten te weren.

Vervolg

Het invoeren van de maatregel om snorfietsen met verbrandingsmotor van de solitaire fietspaden te weren is relatief eenvoudig en binnen een jaar te implementeren. Dit is te realiseren voor 200.000 euro. Als hiermee na de zomer wordt gestart, kunnen al voor de zomer van 2022 alle voorgestelde fietspaden in Groningen vrij zijn van vervuilende snorfietsen. Het college wijst erop dat hiermee snorfietsen met een benzinemotor niet zullen verdwijnen uit het straatbeeld – zij zullen voornamelijk uitwijken naar alternatieve routes.

U las zojuist één van de gratis premium artikelen

Onbeperkt lezen? Maak gebruik van de exclusieve jaaraanbieding: € 7,50 i.p.v. € 10,50. 

Bekijk de aanbieding

Auteur: Inge Jacobs

Reageer ook

Nog maximaal tekens

Log in via een van de volgende social media partners om je reactie achter te laten.