Rood kruis. Foto: Rijkswaterstaat

IenW wil extra streefwaarden voor RWS voor beperking verkeershinder

Rood kruis. Foto: Rijkswaterstaat

Als het aan het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat ligt, blijft de extra reistijd bij werkzaamheden op het hoofdwegennet vanaf volgend jaar beperkt op maximaal 60 minuten. Het is een van de voorstellen voor extra streefwaarden voor Rijkswaterstaat. Er bestaan al afspraken, maar die zijn volgens het ministerie niet voldoende richtinggevend bij individuele projecten.

Nu is het namelijk zo dat de totale hinder bij werkzaamheden niet groter mag zijn dan 10 procent van de totale filedruk. In de praktijk kan de overlast bij één project enorm zijn, terwijl onderaan de streep nog steeds aan die eis wordt voldaan. “Eén project heeft immers beperkt invloed heeft op de totale landelijke filedruk”, schrijven demissionair minister Barbara Visser en staatssecretaris Steven van Weyenberg in een kamerbrief.

Eisen

Daarom nu het voorstel om drie extra waarden te implementeren in de werkwijze van Rijkswaterstaat bij wegwerkzaamheden. Allereerst gaat het erom de extra reistijd niet te laten oplopen tot langer dan een uur. Dit moet vooral garanderen dat de hinder voor weggebruikers niet onbeperkt kan oplopen. Ten tweede blijkt uit onderzoek dat de meeste automobilisten het acceptabel vinden als ze vertraging oplopen tot vijftien minuten. Er is daarom gekozen om, afgezien van communicatie, geen aanvullende maatregelen te nemen bij projecten met een verwachte extra reistijd door werkzaamheden tot 10 minuten.

De laatste extra afspraak houdt in dat ernaar wordt gestreefd om zeker 75 procent van de weggebruikers tevreden te hebben over de beperking van de hinder bij werkzaamheden op het hoofdwegennet. Per kalenderjaar mag die tevredenheid in ieder geval niet lager zijn dan 70 procent. Het is de opzet van de demissionaire minister en staatssecretaris dat deze streefwaarden volgend jaar, na overleg met de regio, in de hinderaanpak van IenW worden opgenomen.

Staat van de Infrastructuur

Bij de Kamerbrief hebben ze ook het rapport Staat van de Infra RWS meegestuurd. Hierin wordt beschreven hoe Rijkswaterstaat in 2020 heeft gepresteerd. Het gaat daarbij bijvoorbeeld over de veiligheid, de levensduur en de beschikbaarheid. De beschikbaarheid van het hoofdwegennet is beoordeeld als goed en er is vorig jaar voldaan aan de prestatieafspraken. De beschikbaarheid was namelijk 98,5 procent en Rijkswaterstaat moest minimaal 97 procent behalen.

Ook de veiligheid van de zowel de kunstwerken als de wegverhardingen wordt nu nog goed beoordeeld. Wel is de veiligheid van beweegbare bruggen en de draagkracht van kunstwerken een punt van aandacht. Een flinke uitdaging voor de toekomst is bovendien de veiligheid van bermen. Een inventarisatie heeft laten zien dat 42 procent van de autosnelwegen niet voldoet aan de laatste inzichten voor een veilige berminrichting. Voor niet-autosnelwegen gaat het om 44 procent.

Opgave

Het voorstel voor de extra streefwaarden komt omdat er de komende jaren flink wat werkzaamheden nodig zijn aan de infrastructuur. Er ligt namelijk een enorme vervangings- en renovatieopgave. Zowel Rijk als regio heeft inmiddels aangegeven dat het van groot belang is om de hinder bij dergelijke grootschalige werkzaamheden te beperken. En om daarin samen te werken.

U las zojuist één van de gratis premium artikelen

Onbeperkt lezen? Maak gebruik van de exclusieve jaaraanbieding: € 7,50 i.p.v. € 10,50. 

Bekijk de aanbieding

Auteur: Inge Jacobs

Inge Jacobs is vaste redacteur voor VerkeersNet en schrijft daarnaast voor verschillende andere vakbladen van Promedia Group, zoals OVPro.nl en TaxiPro.nl.

Reageer ook

Nog maximaal tekens

Log in via een van de volgende social media partners om je reactie achter te laten.