Leds leiden mogelijk tot compactere turbopleinen

turborotonde2
Copyright afbeelding: www.RoyalHaskoningDHV.com

Nederland telt circa 3900 rotondes. Daarvan zijn circa 244 uitgevoerd als turborotondes. Geestelijk vader van het concept is Bertus Fortuijn. Deze maand promoveerde hij op de turborotonde. En hoewel de cijfers aantonen dat de turborotonde meer capaciteit biedt en zeer veilig is, valt er nog steeds wat te verbeteren.
De Nederlandse standaardrotonde is overgewaaid uit Engeland, waar de voordelen van de rotonde begin jaren zestig duidelijk werden. In Nederland vond de rotonde al snel gretig aftrek bij wegbeheerders. Niet alleen omdat een rotonde qua capaciteit niet onderdoet voor een niet al te druk met verkeerslichten geregelde kruising, ook past de rotonde uitstekend in het Duurzaam Veilig concept, aldus Fortuijn.
Bij hoge verkeersbelastingen schiet een gewone rotonde echter tekort. De oplossing werd gevonden in de tweestrooksrotonde. Deze vorm brengt echter weefconflicten met zich mee. Fortuijn ontwikkelde – in dienst van de provincie Zuid-Holland – daarop de turborotonde. De eerste werd gerealiseerd ten noorden van de aansluiting Rotterdam-Lombardijen op de A15 in 2000. Uit onderzoek bleek dat de oplossing niet alleen veilig is, maar ook dat de capaciteit hoger ligt dan van een tweestrooksrotonde.
Als er nog meer capaciteit nodig is, biedt een verkeersplein voorzien van verkeerslichten een oplossing. Ook daarop paste Fortuijn het ’turboprincipe’ toe, waardoor het turboplein ontstaat. Fortuijn spreekt dan niet meer van een rotonde maar van een verkeersplein omdat de ontwerpkenmerken te zeer afwijken van een rotonde. Daarbij sluit hij overigens aan bij een internationale trend, waarin niet meer gesproken wordt van Signalized Roundabous maar van Signalized Traffic Circles.

Daarmee is de ontwikkeling van de turborotonde nog niet ten einde, aldus Fortuijn in zijn proefschrift. Er is verder onderzoek nodig naar de verkeersafwikkeling op de rotondes op ‘microniveau’. De precieze afstelling van rotonde-doseerlichten vraagt eveneens nadere studie. En de komst van wegdekleds kan mogelijk leiden tot compactere turbopleinen. Dan is het mogelijk de brede verkeerseilanden die in de huidige turbopleinen nodig zijn om het verkeer bij het oprijden goed te geleiden in breedte terug te brengen tot 30 cm- dezelfde breedte als de rijbaanscheidingen op de veel kleinere turborotondes. De winst is dan een betere overzichtelijkheid van het plein voor personenautobestuurders.
Een dergelijke met Led’s uitgevoerd verkeersplein is overigens al te zien in Hongarije, zo meldt Dirk de Baan van RoyalHaskoningDHV, verwijzend naar onderstaande video  (en zie ook deze video).


.

Onderwerpen:

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.