Fietsrotonde Zwolle krijgt vorm

fietsrotondeHet zat al een tijdje in de pen, maar deze zomer start de gemeente Zwolle echt met de aanleg van de fietsrotonde bij de huidige fietsoversteek Philosofenallee-Vondelkade. De fietsrotonde in deze uitvoeringsvorm is nieuw in Nederland. Auto’s kunnen niet rond rijden, maar de fietsers wel.

De belangrijkste fietsroute vanuit Berkum en Wipstrik richting de binnenstad volgt de Vondelkade en de Philosofenallee. Bij de Wipstrikkeralllee-Vechtstraat kruist deze de Zwolse binnenring. Fietsers moeten hier lang wachten en voelen zich onveilig. In samenwerking met verschillende lokale belangengroepen zoals wijkvereniging, scholen, politie, VVN en Fietsersbond en experts is gezocht naar een nieuwe kruispuntinrichting die de situatie voor fietsers verbetert. De fietsrotonde beantwoordt volgens de meeste betrokkenen hier aan, aldus de gemeente. Het alternatief is een meer traditionele oplossing waar de fietsoversteek op een drempel in de voorrang over het kruispunt heen gaat. De gemeente vindt dat minder passen in het beeld van de Zwolse binnenring.

De fietsrotonde in deze uitvoeringsvorm is nog niet eerder vertoond in Nederland. Auto’s kunnen niet rond rijden (de op tekening groene middenberm op de Wipstrikkeralllee-Vechtstraat verhindert dat), maar de fietsers wel. Hierdoor blijft de hoofdfietsroute een autoluwe (fiets)straat, wordt de doorstroming van de fiets sterk verbeterd en wordt de binnenring minimaal verstoord.

De uitvoering van de rotonde liep enige vertraging op omdat de gemeente Zwolle vanwege de bezuinigingen begin dit jaar haar projecten moest heroverwegen. Anderzijds moest het ontwerp van de rotonde zelf worden heroverwogen. Veilig Verkeer Nederland diende in augustus 2012 een zienswijze in op het ontwerp. Hun voornaamste bezwaar lag in het feit dat nu de automobilist de fietsers geconcentreerd op één punt ontmoet. Terwijl op een rotonde dit uit elkaar getrokken wordt waardoor er meer potentiële ongevallenlocaties ontstaan. Maar volgens de gemeente zal dat niet zo’n vaart lopen. Automobilisten die gebruik maken van de Zwolse binnenring kennen het principe van fietsers die voorrang hebben op een rotonde. Omdat deze wat kleinere fietsrotonde dezelfde inrichting heeft, zal de weggebruiker weten welk gedrag er verwacht wordt.

Voor de stad Zwolle, maar ook voor andere steden in Nederland is het monitoren van deze nieuwe kruispuntvorm van belang. Hiermee wordt informatie verkregen over het functioneren van de rotonde die gebruikt kan worden bij de toepassing van fietsrotondes op andere locaties in Zwolle en in andere steden. Er wordt een nulmeting uitgevoerd en na de realisatie vindt gedurende een jaar op verschillende momenten verkeersonderzoek plaats.

Onderwerpen:

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.

Fietsrotonde Zwolle krijgt vorm - VerkeersNet

Fietsrotonde Zwolle krijgt vorm

fietsrotondeHet zat al een tijdje in de pen, maar deze zomer start de gemeente Zwolle echt met de aanleg van de fietsrotonde bij de huidige fietsoversteek Philosofenallee-Vondelkade. De fietsrotonde in deze uitvoeringsvorm is nieuw in Nederland. Auto’s kunnen niet rond rijden, maar de fietsers wel.

De belangrijkste fietsroute vanuit Berkum en Wipstrik richting de binnenstad volgt de Vondelkade en de Philosofenallee. Bij de Wipstrikkeralllee-Vechtstraat kruist deze de Zwolse binnenring. Fietsers moeten hier lang wachten en voelen zich onveilig. In samenwerking met verschillende lokale belangengroepen zoals wijkvereniging, scholen, politie, VVN en Fietsersbond en experts is gezocht naar een nieuwe kruispuntinrichting die de situatie voor fietsers verbetert. De fietsrotonde beantwoordt volgens de meeste betrokkenen hier aan, aldus de gemeente. Het alternatief is een meer traditionele oplossing waar de fietsoversteek op een drempel in de voorrang over het kruispunt heen gaat. De gemeente vindt dat minder passen in het beeld van de Zwolse binnenring.

De fietsrotonde in deze uitvoeringsvorm is nog niet eerder vertoond in Nederland. Auto’s kunnen niet rond rijden (de op tekening groene middenberm op de Wipstrikkeralllee-Vechtstraat verhindert dat), maar de fietsers wel. Hierdoor blijft de hoofdfietsroute een autoluwe (fiets)straat, wordt de doorstroming van de fiets sterk verbeterd en wordt de binnenring minimaal verstoord.

De uitvoering van de rotonde liep enige vertraging op omdat de gemeente Zwolle vanwege de bezuinigingen begin dit jaar haar projecten moest heroverwegen. Anderzijds moest het ontwerp van de rotonde zelf worden heroverwogen. Veilig Verkeer Nederland diende in augustus 2012 een zienswijze in op het ontwerp. Hun voornaamste bezwaar lag in het feit dat nu de automobilist de fietsers geconcentreerd op één punt ontmoet. Terwijl op een rotonde dit uit elkaar getrokken wordt waardoor er meer potentiële ongevallenlocaties ontstaan. Maar volgens de gemeente zal dat niet zo’n vaart lopen. Automobilisten die gebruik maken van de Zwolse binnenring kennen het principe van fietsers die voorrang hebben op een rotonde. Omdat deze wat kleinere fietsrotonde dezelfde inrichting heeft, zal de weggebruiker weten welk gedrag er verwacht wordt.

Voor de stad Zwolle, maar ook voor andere steden in Nederland is het monitoren van deze nieuwe kruispuntvorm van belang. Hiermee wordt informatie verkregen over het functioneren van de rotonde die gebruikt kan worden bij de toepassing van fietsrotondes op andere locaties in Zwolle en in andere steden. Er wordt een nulmeting uitgevoerd en na de realisatie vindt gedurende een jaar op verschillende momenten verkeersonderzoek plaats.

Onderwerpen:

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.