Kampen ruimt 30% van de verkeersborden op

verkeersbordenHet project ‘Minder borden in de binnenstad’ in Kampen heeft zo’n 30 procent minder borden opgeleverd. De opruimactie van overbodige borden in de binnenstad en bij rotondes is vorig jaar zomer van start gegaan. Daarbij is de Kamper bevolking opgeroepen om via Twitter suggesties aan te reiken.

In het voorjaar van 2012 heeft het college ingestemd met het project bordensanering binnenstad. Dat leidde tot een opruimactie van 210 ‘overbodige’ borden, het merendeel in de binnenstad en bij rotondes.

Volgens de gemeente levert dit op jaarbasis een besparing op van € 4200. Zodra de rotondeborden ook zijn afgeschreven en niet worden vervangen en onderhouden, is deze jaarlijkse besparing gerealiseerd. Met de opruimactie hoopt Kampen de attentiewaarde van de overige bebording te verhogen. Door het verwijderen van het surplus aan boodschappen wordt de attentiewaarde verhoogd van de overblijvende borden.

In de binnenstad zijn 192 van de 700 borden weggehaald (27,4%). Bij rotondes zijn 47 borden verwijderd (de zogenaamde vooraankondiging rotonde). Er is intensief contact geweest met de politie zo benadreukt de gemeente, waarna bijna alle borden uit het saneringsplan zijn verwijderd.
Verder wil me zo de ruimtelijke kwaliteit verbeteren. Dit effect is zichtbaar aan de Burgwal waar de bomenrij bij de parkeervakken nu beter tot zijn recht zouden komen. Naar schatting is bijna 100 m2 aan bebording uit het straatbeeld verdwenen.

Het verwijderen van de borden is gebeurd binnen de regulier beschikbare formatie. Er zijn geen extra kosten gemaakt voor herstelwerkzaamheden of terugplaatsingen. De kostenbesparing is terug te vinden in schoonmaak, onderhoud en vervanging.

Onderwerpen:

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.

Kampen ruimt 30% van de verkeersborden op - VerkeersNet

Kampen ruimt 30% van de verkeersborden op

verkeersbordenHet project ‘Minder borden in de binnenstad’ in Kampen heeft zo’n 30 procent minder borden opgeleverd. De opruimactie van overbodige borden in de binnenstad en bij rotondes is vorig jaar zomer van start gegaan. Daarbij is de Kamper bevolking opgeroepen om via Twitter suggesties aan te reiken.

In het voorjaar van 2012 heeft het college ingestemd met het project bordensanering binnenstad. Dat leidde tot een opruimactie van 210 ‘overbodige’ borden, het merendeel in de binnenstad en bij rotondes.

Volgens de gemeente levert dit op jaarbasis een besparing op van € 4200. Zodra de rotondeborden ook zijn afgeschreven en niet worden vervangen en onderhouden, is deze jaarlijkse besparing gerealiseerd. Met de opruimactie hoopt Kampen de attentiewaarde van de overige bebording te verhogen. Door het verwijderen van het surplus aan boodschappen wordt de attentiewaarde verhoogd van de overblijvende borden.

In de binnenstad zijn 192 van de 700 borden weggehaald (27,4%). Bij rotondes zijn 47 borden verwijderd (de zogenaamde vooraankondiging rotonde). Er is intensief contact geweest met de politie zo benadreukt de gemeente, waarna bijna alle borden uit het saneringsplan zijn verwijderd.
Verder wil me zo de ruimtelijke kwaliteit verbeteren. Dit effect is zichtbaar aan de Burgwal waar de bomenrij bij de parkeervakken nu beter tot zijn recht zouden komen. Naar schatting is bijna 100 m2 aan bebording uit het straatbeeld verdwenen.

Het verwijderen van de borden is gebeurd binnen de regulier beschikbare formatie. Er zijn geen extra kosten gemaakt voor herstelwerkzaamheden of terugplaatsingen. De kostenbesparing is terug te vinden in schoonmaak, onderhoud en vervanging.

Onderwerpen:

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.