RET behoudt Rotterdam

ret

De stadsregio Rotterdam, de gemeente Rotterdam en de RET hebben met elkaar afspraken gemaakt over inbesteding van het openbaar vervoer en de investering in meer en beter openbaar vervoer in de regio tot 2026.

Met dit voornemen maakt de stadsregio gebruik van de Wet aanbestedingsvrijheid in de grote steden. De overheidssubsidie aan de RET zal aanzienlijk verminderen.

De drie partijen vinden dat het openbaar vervoer in de stadsregio gebaat is bij een integraal systeem, dat wil zeggen dat de exploitatie van het railvervoer en het beheer en onderhoud van de railinfrastructuur in één hand liggen.

De gemeente Rotterdam is de enige aandeelhouder van de RET en zij is financier van de railvoertuigen en van de railinfrastructuur. De gemeente streeft ernaar dat de RET financieel zo veel mogelijk zelfstandig kan opereren.

De stadsregio Rotterdam (de samenwerking van vijftien gemeenten) is opdrachtgever van de RET en verleent de subsidies waarmee  OV-diensten mogelijk worden.

De RET heeft een nieuw businessplan opgesteld voor de periode tot 2018. Hierdoor zal de overheidssubsidie aan de RET de komende jaren afnemen zonder dat het aanbod of de kwaliteit van het openbaar vervoer in de regio achteruit gaat, aldus de RET. De subsidie gaat vanaf 2014 omlaag en is vanaf 2017 per jaar 26,9 miljoen euro structureel lager dan in 2013 (de subsidie voor de concessie Rail bedraagt in 2013 € 125 miljoen). De bezuinigingstaakstellingen van de stadsregio zijn hiermee gerealiseerd.

De RET kan met minder subsidie toe door groei van het aantal reizigers, door inkomstentoename (onder andere gemakswinkels) en door verdere verbetering van de efficiency.

Onderwerpen:

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.

RET behoudt Rotterdam - VerkeersNet

RET behoudt Rotterdam

ret

De stadsregio Rotterdam, de gemeente Rotterdam en de RET hebben met elkaar afspraken gemaakt over inbesteding van het openbaar vervoer en de investering in meer en beter openbaar vervoer in de regio tot 2026.

Met dit voornemen maakt de stadsregio gebruik van de Wet aanbestedingsvrijheid in de grote steden. De overheidssubsidie aan de RET zal aanzienlijk verminderen.

De drie partijen vinden dat het openbaar vervoer in de stadsregio gebaat is bij een integraal systeem, dat wil zeggen dat de exploitatie van het railvervoer en het beheer en onderhoud van de railinfrastructuur in één hand liggen.

De gemeente Rotterdam is de enige aandeelhouder van de RET en zij is financier van de railvoertuigen en van de railinfrastructuur. De gemeente streeft ernaar dat de RET financieel zo veel mogelijk zelfstandig kan opereren.

De stadsregio Rotterdam (de samenwerking van vijftien gemeenten) is opdrachtgever van de RET en verleent de subsidies waarmee  OV-diensten mogelijk worden.

De RET heeft een nieuw businessplan opgesteld voor de periode tot 2018. Hierdoor zal de overheidssubsidie aan de RET de komende jaren afnemen zonder dat het aanbod of de kwaliteit van het openbaar vervoer in de regio achteruit gaat, aldus de RET. De subsidie gaat vanaf 2014 omlaag en is vanaf 2017 per jaar 26,9 miljoen euro structureel lager dan in 2013 (de subsidie voor de concessie Rail bedraagt in 2013 € 125 miljoen). De bezuinigingstaakstellingen van de stadsregio zijn hiermee gerealiseerd.

De RET kan met minder subsidie toe door groei van het aantal reizigers, door inkomstentoename (onder andere gemakswinkels) en door verdere verbetering van de efficiency.

Onderwerpen:

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.