Den Haag stad met het duurzaamste openbaar vervoer

tramDen Haag heeft het duurzaamste openbaar vervoer, gevolgd door Leiden en Haarlem. Dit zegt KpVV die verschillende databronnen combineerde om tot deze conclusie te komen. KpVV voert op dit moment een verkenning uit om na te gaan in hoeverre Big Data en Open Data beleidsvragen rond het openbaar vervoer kunnen beantwoorden.

Als eerste verkenning combineerde men gegevens omtrent de beschikbaarheid en bereikbaarheid van het openbaar vervoer, de milieuprestatie van de bussen, de mate waarin het openbaar vervoer wordt gebruikt en de combinatie van bovenstaande factoren. Zo is de milieuprestatie van de ingezette bussen belangrijk voor de leefbaarheid in de straten waar de bussen doorheen rijden. Als de bussen goed bezet zijn is de emissie per gereisde kilometer beperkt. Rekening houdend met al deze aspecten heeft Den Haag het duurzaamste openbaar vervoer.

Maar in de toekomst wil men ook een koppeling maken tussen de bereikbaarheid van het openbaar vervoer en de toegankelijkheid van de halte en de voorzieningen op de halte in relatie tot het gebruik van het openbaar vervoer, kostenkengetallen van het openbaar vervoer en een model informatieprofiel voor doelgroepenvervoer.

Op Het Grote Big Data Congres van Verkeersnet.nl op 4 febuari 2014 zijn aparte streams gewijd aan de mogelijkheden van Big Data voor het openbaar vervoer.

 

Onderwerpen:

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.