Onderzoek naar ov-oplossingen voor kleine kernen

buurtbusIn het Land van Cuijk in Brabant gaat een aantal organisaties in de praktijk toetsen welke maatwerkoplossingen een antwoord bieden op de knelpunten in het personenvervoer.

Vanuit een eerdere inventarisatie kwam aan het licht dat de inwoners uit het land van Cuijk steeds moeizamer op de gewenste bestemming komen. Om verschillende redenen: er rijden minder bussen, de bus komt niet of minder vaak in het dorp, mensen zijn niet bekend of vertrouwd met het reizen met het openbaar vervoer, sommige bestemmingen zijn niet of moeilijk te bereiken.

Door een lage mobiliteit neemt de leefbaarheid in het gebied af, aldus het onderzoek. Met drie pilotprojecten willen de gemeenten samen met de inwoners en betrokkenen onderzoeken of wat we nu kunnen doen om ook in de toekomst een goed bereikbare regio te hebben. Lokale partners, vervoerders, dorpsinitiatieven werken daarbij samen.

Een pilot in Vianen zal zich richten zich op het realiseren van een alternatieve duurzame vorm van vervoer met particulier vervoer en vrijwilligers.

Sint Hubert is een kern met een goede busverbinding naar omliggende plaatsen en voorzieningen zoals een station. Uit de inventarisatie blijkt dat er onvoldoende vertrouwen in en bekendheid met het reizen met openbaar vervoer is. Dit komt door gebrek aan informatie en kennis van de mogelijkheden van het OV en de techniek. Het aanvragen en gebruiken van de OV-chipkaart vormt een drempel. De pilot onderzoekt of dit knelpunt opgelost kan worden met een (vrijwillige) mobiliteitsconsulent die lokaal mensen ondersteuning biedt op voor het reizen met het OV.

Dagelijks gaan veel inwoners van het Land van Cuijk naar het ziekenhuis en terug; als patiënt, als bezoeker, als personeel, straks wellicht ook ROC-leerlingen. Het ziekenhuis is een van de meest voorkomende bestemmingen. Veel (regio)taxi’s en bussen rijden af en aan. Dit veroorzaakt pieken bij vervoerders en reizigers. Door het stroomlijnen en bundelen van een veelvoorkomende bestemming als het ziekenhuiskunnen we een betere spreiding over de dag realiseren. Daarnaast biedt het kansen voor kostenreductie (regio)taxi. Met slimme oplossingen moet de pilot samen met de vervoerder(s), het ziekenhuis, de regiotaxi zorgen voor een beter bereikbaar ziekenhuis.

Vanaf 2015 moeten de resultaten van de pilots bekend worden.

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.