OV-contract West Brabant toch naar Arriva

Het busvervoer in West-Brabant wordt vanaf 14 december 2014 voor 8 jaar verzorgd door Arriva Personenvervoer Nederland B.V. Tegen de eerdere beslissing van de provincie om het buscontract aan Veolia Transport B.V. te gunnen werd door Arriva bezwaar ingediend.

Er bleek een formulefout te zitten in de berekening om de winnende aanbieder te bepalen. Hierdoor kreeg Veolia onterecht de meeste punten. Gedeputeerde Staten volgen nu het advies van de Hoor- en Adviescommissie voor bezwaar- en beroepzaken (HAC) en gunnen het contract alsnog aan de terechte winnaar Arriva. Arriva verzorgt ook voor 10 jaar het openbaar vervoer in Oost-Brabant. Het bezwaarschrift dat Veolia indiende tegen de gunning van deze concessie is conform het advies van de HAC niet-ontvankelijk verklaard.

Nu Veolia het vervoer in West-Brabant niet gaat verzorgen, zal de stadsdienst in Breda ook niet volledig elektrisch worden gereden vanaf 2014. Het aanbod voor de elektrische stadsdienst in Breda zat alleen in de aanbieding van Veolia. Wellicht kan Breda meeliften op een proef van de provincie met elektrisch vervoer.

Veolia gaat overigens het genomen besluit van de Provincie aanvechten bij het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb) en ze overweegt een klacht in te dienen bij de Europese Commissie.

Onderwerpen:

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.