De snelwegbus spreekt automobilisten wel aan

snelwegbusUit de tussenevaluatie van een proef met snelwegbussen blijkt dat bijna de helft van de deelnemers zegt na de proef met de snelbus te gaan reizen. Maar de omvang van de proef laat nog niet toe uitspraken te doen over het effect op de files.

Om de haalbaarheid van snelwegbussen in de praktijk te onderzoeken is op een aantal trajecten met veel filevorming de snelwegbus ingezet. Het gaat om een driejarige pilot en betreft de verbindingen tussen Breda en Utrecht de Uithof (rijdt sinds december 2012), tussen Almere en Utrecht de Uithof (sinds begin 2012) en tussen Hilversum, Huizen en Amsterdam Amstel (sinds juli 2011).

Vanaf het begin van de pilot zijn de regionale overheden en vervoerders gestart met lijnspecifieke marketing. Daarnaast wordt sinds augustus 2012 door de betrokken overheden en vervoerders, met behulp van gespecialiseerde bureaus, actief aan de gezamenlijke promotie van de snelwegbus in Nederland onder de slogan ‘Zeker met de bus’ gewerkt.

De deelnemers aan de pilot kregen probeerkaartjes aangeboden onder de voorwaarde dat ze deelname aan een onderzoek naar het gebruik van de snelbus.

Van de deelnemers aan ‘Zeker met de bus’ reed 58% vooraf aan deelname voornamelijk met de auto op het traject. Dit aandeel is de doelgroep van de campagne ‘Zeker met de bus’. Van deze doelgroep was 44% ‘helemaal niet’ of ‘nauwelijks’ vertrouwd met reizen met openbaar vervoer. Van de deelnemers aan ‘Zeker met de bus’ was tenminste 25% automobilist zonder ervaring met openbaar vervoer en 25% automobilist met ervaring met openbaar vervoer.

Uit de tussenevaluatie blijkt dat bijna de helft van de deelnemers aan ‘Zeker met de bus’ zegt na de proef met de snelbus te gaan reizen. Of deze intentie ook daadwerkelijk omgezet wordt in reizen met de snelbus is (nog) niet te meten. Een aantal reizigers is ingegaan op een vervolgaanbod van de vervoerders waarbij men korting krijgt bij het gebruik van de snelbus.

Deelnemers die vooraf aan de proef voornamelijk met de auto reisden zijn tijdens de proef minder met de auto gaan reizen en meer met de snelwegbus. Ook deelnemers die vooraf aan de proef voornamelijk met openbaar vervoer reisden of reisden met een combinatie van openbaar vervoer en auto zijn vaker met de snelwegbus gaan reizen en minder met het regulier openbaar vervoer (bus en trein).

Het aantal passagiers van de drie gevolgde snelbussen is in 2013 meer toegenomen dan de landelijke toename in busgebruik. Dit was te verwachten bij een nieuw product of een verandering/uitbreiding van een bestaand product. Deels door de nieuwe optie en deels door de campagne van de vervoerders. Het is echter niet mogelijk om een uitspraak te doen over de relatie tussen de campagne en de toename van reizigers, aldus de evaluatie.

Ook is niet vast te stellen wat het effect is geweest op de filedruk. Ten eerste doordat er een afname was in het autoverkeer in 2013 op de A27. De effecten van de crisis spelen hier een grotere rol in dan de snelbus. Ten tweede is het aantal nieuwe reizigers te klein om een effect waar te nemen ten aanzien van de filedruk.

Na afloop van de pilot zal eind 2015 nog een uitgebreidere evaluatie plaatsvinden.

Onderwerpen:

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.