OV en fiets onmisbaar voor vitale stad

utrecht-3Amsterdam, ’s-Gravenhage, ’s-Hertogenbosch, Leeuwarden, Maastricht, Roermond en Utrecht vallen in de categorie ‘vitale steden’. Maar steden als Almelo, Capelle aan de IJssel, Den Helder, Drachten, Kerkrade, Stadskanaal, Terneuzen en Zwijndrecht hebben het moeilijk.

Dat blijkt uit de Vitaliteitsbenchmark Centrumgebieden van bureau Goudappel Coffeng.

Die scoorde 100 steden op aspecten als demografische ontwikkelingen, voorzieningenaanbod, ruimtelijke kwaliteit en bereikbaarheid.

De grote steden scoren vooral op het voorzieningenaanbod. De groeikernen hebben de demografische kenmerken van de bevolking mee. En steden die zowel historisch als modern (smart city) goed scoren tref je aan in de top als het gaat om ruimtelijke kwaliteit.

De centrumgebieden die laag scoren, kennen in alle gevallen een zeer gebrekkige OV-bereikbaarheid, aldus de monitor en ontberen een compact centrum. De loopafstanden in vergelijking met het voorzieningenaantal zijn groot. Bovendien is in deze steden het fietsgebruik uiterst beperkt. De centrumbezoekers komen vooral met de auto.

Daarom is een goede parkeerkwaliteit essentieel, zo stel Goudappel. In kleine centra moet men gemakkelijk een plek kunnen vinden in de nabijheid van de winkels. Vaak is in deze centrumgebieden de aandacht voor de fietser onvoldoende. Goede fietsenstallingen, maar ook aantrekkelijke en veilige fietsroutes dragen bij aan een groei in bezoekersstromen en daarmee omzet.

Verder is het zaak de stad of centrum ‘vindbaar’ te maken voor de bezoeker, online- en offline. Denk aan P+R concepten en maak de reistijdbeleving zo kort mogelijk. Routeborden bij de uitgang van de parkeergarage(s) en stations zijn nuttig, evenals goede fietsenstallingen vlakbij de bestemming. En pas het parkeerbeleid aan de doelgroepen van morgen aan, zo beveelt Goudappel aan.

Ook pleit Goudappel voor het gebruik van moderne ‘big data’-technieken om bestaande aannames te valideren en tot eyeopeners te komen.

Onderwerpen: ,

Auteur: Steven Don

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.

OV en fiets onmisbaar voor vitale stad - VerkeersNet

OV en fiets onmisbaar voor vitale stad

utrecht-3Amsterdam, ’s-Gravenhage, ’s-Hertogenbosch, Leeuwarden, Maastricht, Roermond en Utrecht vallen in de categorie ‘vitale steden’. Maar steden als Almelo, Capelle aan de IJssel, Den Helder, Drachten, Kerkrade, Stadskanaal, Terneuzen en Zwijndrecht hebben het moeilijk.

Dat blijkt uit de Vitaliteitsbenchmark Centrumgebieden van bureau Goudappel Coffeng.

Die scoorde 100 steden op aspecten als demografische ontwikkelingen, voorzieningenaanbod, ruimtelijke kwaliteit en bereikbaarheid.

De grote steden scoren vooral op het voorzieningenaanbod. De groeikernen hebben de demografische kenmerken van de bevolking mee. En steden die zowel historisch als modern (smart city) goed scoren tref je aan in de top als het gaat om ruimtelijke kwaliteit.

De centrumgebieden die laag scoren, kennen in alle gevallen een zeer gebrekkige OV-bereikbaarheid, aldus de monitor en ontberen een compact centrum. De loopafstanden in vergelijking met het voorzieningenaantal zijn groot. Bovendien is in deze steden het fietsgebruik uiterst beperkt. De centrumbezoekers komen vooral met de auto.

Daarom is een goede parkeerkwaliteit essentieel, zo stel Goudappel. In kleine centra moet men gemakkelijk een plek kunnen vinden in de nabijheid van de winkels. Vaak is in deze centrumgebieden de aandacht voor de fietser onvoldoende. Goede fietsenstallingen, maar ook aantrekkelijke en veilige fietsroutes dragen bij aan een groei in bezoekersstromen en daarmee omzet.

Verder is het zaak de stad of centrum ‘vindbaar’ te maken voor de bezoeker, online- en offline. Denk aan P+R concepten en maak de reistijdbeleving zo kort mogelijk. Routeborden bij de uitgang van de parkeergarage(s) en stations zijn nuttig, evenals goede fietsenstallingen vlakbij de bestemming. En pas het parkeerbeleid aan de doelgroepen van morgen aan, zo beveelt Goudappel aan.

Ook pleit Goudappel voor het gebruik van moderne ‘big data’-technieken om bestaande aannames te valideren en tot eyeopeners te komen.

Onderwerpen: ,

Auteur: Steven Don

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.