Steeds meer mensen hebben openbaar vervoer in de buurt

busOndanks bezuinigingsmaatregelen is tussen 2003-2013 de ov-beschikbaarheid toegenomen.

Die conclusie trekt CROW-KpVV door cijfers te vergelijken van 2013, 2008 en 2003.

Het overgrote deel van de bevolking heeft openbaar vervoer in de buurt. Maar 7,6 procent had in 2013 noch een station, noch een halte in de buurt. Dat wil zeggen binnen 500 meter een bushalte, binnen 1000 meter een metro- of sneltramhalte, of binnen 2000 meter een treinstation of binnen 3000 meter een Intercitystation. Daarbij is als maatgevend aangehouden de frequentie overdag op werkdagen in de drukste richting. In de jaren 2003 en 2008 was het aandeel inwoners zonder ov in de buurt respectievelijk 8,3 en 7,8 procent.

In Drenthe was in 2013 de beschikbaarheid het laagst: 15,2 procent had geen ov. Het hoogst was deze in Noord-Holland met 3,4 procent.

Als de trein buiten beschouwing wordt gelaten, is het aandeel inwoners met een bus-, tram- of metrohalte binnen 500 meter gestegen van 88,7 procent in 2003 naar 89,2 procent in 2013. En als we de straal rond een halte vergroten tot 1000 meter, neemt de ov-beschikbaarheid toe van 96,3 procent in 2003 tot 97,1 procent. Ook de Regiotaxi is hier buiten beschouwing gelaten.

Onderwerpen: ,

Auteur: admin

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.