Mobiliteitscentrale Flevoland wint titel Beste OV-bestek 2015

rolstoelDe mobiliteitscentrale Flevoland is verkozen tot het Beste OV-bestek 2015. De verkiezing is georganiseerd in het kader van Samen op Reis met als doel innovatie in het OV te stimuleren door meer bekendheid te geven aan vernieuwende concepten binnen aanbestedingstrajecten.

‘Met het bestek voor de mobiliteitscentrale Flevoland heeft de jury niet voor een ‘standaard’ OV-bestek gekozen, maar voor een bestek waarvan de OV-branche weer kan leren’, aldus de jury.
Uitgangspunt voor de verkiezing is het feit dat vervoerders en overheden in toenemende mate problemen ervaren in de contractering, vooral bij aanbesteding van concessies. De huidige bestekken en contracten worden als te weinig flexibel ervaren en prikkelen onvoldoende tot innovatie in aanloop naar een lopende concessie.
De jury heeft bij de beoordeling van de bestekken met name gelet op de aard van de gunningscriteria, de bijdrage aan andere beleidsdoelstellingen zoals duurzaamheid, ruimte voor innovatie en aanpassingen gedurende looptijd, controleerbaarheid van de doelstellingen, de mate waarin de reiziger centraal wordt gesteld en leesbaarheid.

De inzending van Flevoland onderscheidt zich ten opzichte van de andere inzendingen onder meer door de overzichtelijkheid van het bestek en de relatief ruime vrijheid die aan de uitvoerder wordt gegeven, aldus de jury. Voor een heel complexe opdracht is gedelegeerd opdrachtgeverschap gecreëerd. Er zijn weinig gunningscriteria benoemd, waardoor een inschrijver in staat is om zich beter te onderscheiden. Daarbij is de focus gelegd op ‘need to have’, in plaats van op ‘nice to have’.
Het beste bestek gaat expliciet in op de verantwoordelijkheden van de aanbestedende overheid. Dit is voor de inschrijver heel helder en komt volgens de jury ook de kwaliteit van de aanbesteding ten goede. De positie van de reiziger is in dit bestek expliciet geborgd door een periodiek overleg met een reizigerspanel in te stellen. Daarnaast is een bonus voor de vervoerder gekoppeld aan de reizigerstevredenheid.

Samen op reis is een samenwerkingsinitiatief van de belangrijkste OV-partijen ; vervoersbedrijven, overheden en consumentenorganisaties. De initiatiefnemers zetten zich in voor een betere samenwerking in het openbaar vervoer.

Auteur: admin

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.

Mobiliteitscentrale Flevoland wint titel Beste OV-bestek 2015 - VerkeersNet

Mobiliteitscentrale Flevoland wint titel Beste OV-bestek 2015

rolstoelDe mobiliteitscentrale Flevoland is verkozen tot het Beste OV-bestek 2015. De verkiezing is georganiseerd in het kader van Samen op Reis met als doel innovatie in het OV te stimuleren door meer bekendheid te geven aan vernieuwende concepten binnen aanbestedingstrajecten.

‘Met het bestek voor de mobiliteitscentrale Flevoland heeft de jury niet voor een ‘standaard’ OV-bestek gekozen, maar voor een bestek waarvan de OV-branche weer kan leren’, aldus de jury.
Uitgangspunt voor de verkiezing is het feit dat vervoerders en overheden in toenemende mate problemen ervaren in de contractering, vooral bij aanbesteding van concessies. De huidige bestekken en contracten worden als te weinig flexibel ervaren en prikkelen onvoldoende tot innovatie in aanloop naar een lopende concessie.
De jury heeft bij de beoordeling van de bestekken met name gelet op de aard van de gunningscriteria, de bijdrage aan andere beleidsdoelstellingen zoals duurzaamheid, ruimte voor innovatie en aanpassingen gedurende looptijd, controleerbaarheid van de doelstellingen, de mate waarin de reiziger centraal wordt gesteld en leesbaarheid.

De inzending van Flevoland onderscheidt zich ten opzichte van de andere inzendingen onder meer door de overzichtelijkheid van het bestek en de relatief ruime vrijheid die aan de uitvoerder wordt gegeven, aldus de jury. Voor een heel complexe opdracht is gedelegeerd opdrachtgeverschap gecreëerd. Er zijn weinig gunningscriteria benoemd, waardoor een inschrijver in staat is om zich beter te onderscheiden. Daarbij is de focus gelegd op ‘need to have’, in plaats van op ‘nice to have’.
Het beste bestek gaat expliciet in op de verantwoordelijkheden van de aanbestedende overheid. Dit is voor de inschrijver heel helder en komt volgens de jury ook de kwaliteit van de aanbesteding ten goede. De positie van de reiziger is in dit bestek expliciet geborgd door een periodiek overleg met een reizigerspanel in te stellen. Daarnaast is een bonus voor de vervoerder gekoppeld aan de reizigerstevredenheid.

Samen op reis is een samenwerkingsinitiatief van de belangrijkste OV-partijen ; vervoersbedrijven, overheden en consumentenorganisaties. De initiatiefnemers zetten zich in voor een betere samenwerking in het openbaar vervoer.

Auteur: admin

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.