Beleving belangrijke factor voor ov-knooppunten

rotterdamcs

Door de ov-knooppunten aantrekkelijker te maken, neemt de reizigerstevredenheid toe en daarmee vergroot men de kans dat automobilisten overstappen naar het ov.  Een nieuwe methode maakt het mogelijk belevingsfactoren mee te wegen in de beoordeling van ov-knooppunten.

Dat stelt Laura Groenendijk, die daartoe een methode ontwikkelde als onderdeel van de laatste fase van haar studie Civiele Techniek (specialisatie Verkeer & Vervoer) aan de TU Delft.

De kwaliteit van een knooppunt  bepaalt voor circa 25% hoe tevreden reizigers zijn, aldus Groenendijk. Maar tot nu toe worden vooral reistijd en nabijheid meegenomen bij de ontwikkeling van dergelijke knooppunten. Groenendijk pleit ervoor daar de factor ‘veraangenamen’ aan toe te voegen. Dat kan bijvoorbeeld door wachten comfortabeler te maken (warm, beschut), handige voorzieningen (winkeltjes, wifi) en een goede stationsorganisatie (wayfinding, up-to-date reisinformatie).

Groenendijk noemt als voorbeeld het nieuwe Rotterdam Centraal. De ‘technische’ kwaliteit van dit knooppunt is met de nieuwe architectuur niet wezenlijk veranderd ten opzichte van 2004. De beleving en daarmee de totale waardering door de reiziger wel.

Op basis van de literatuur beschreef ze een aantal criteria zoals comfort, stationsorganisatie e.d. die daarbij een rol spelen. En ze ontwikkelde een methode waarmee is vast te stellen hoe zwaar die die criteria moeten worden gewogen, rekening houdend met het feit dat niet elk OV-knooppunt gelijk is en derhalve niet gebaat is bij dezelfde maatregelen.

De inzichten maken het mogelijk af te leiden waar de grootste kansen liggen als het gaat om het opwaarderen van knooppunten. Groenendijk deed dat in Rotterdam voor een selectie van 32 haltes en stations met als resultaat een andere prioritering dan met de oude methode waarbij alleen reistijd en afstand een rol spelen. De grootste kansen liggen dan bij Station Zuidplein, Rotterdam Alexander en Spijkenisse Centrum.

Onderwerpen:

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.