Deel WMO-ers kan ook uit de voeten met gratis busabonnement

wmoEen aantal WMO-ers in Nijmegen moest op 1 januari de vervoerskostenvergoeding inruilen voor een busabonnement waarmee ze buiten de spits gratis kunnen reizen. De meesten zijn er tevreden mee.

Dat blijkt uit een onderzoek van studenten van de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN) in opdracht van Breng Kenniscentrum.

Zo’n 3500 mensen met een lichte beperking in mobiliteit konden tot 1 januari 2016 in Nijmegen aanspraak maken op een vergoeding van vervoerskosten van €400,- (soms oplopend tot €1100). De afgelopen jaren zijn er in Nijmegen net als elders verschillende aanpassingen doorgevoerd, die het openbaar vervoer beter toegankelijk zouden moeten maken voor mensen met een (lichte) mobiliteitsbeperking. De gemeente Nijmegen heeft daarom in de tweede helft van 2015 gespecialiseerde consulenten ingehuurd om in een gesprek bij inwoners thuis vast te stellen voor welke regeling zij eventueel in aanmerking komen. Diegenen die niet gereageerd hebben op een uitnodiging van de gemeente, hebben automatisch een aanbod voor een Breng Dal Vrij-abonnement gekregen. In totaal hebben 550 personen in de gemeente Nijmegen het busabonnement aangeboden gekregen.

Bijna 80% heeft het abonnement daadwerkelijk opgehaald. Een grote meerderheid van hen gebruikt het abonnement dagelijks of wekelijks. Van die groep ervaart 84% het abonnement als een verbetering ten opzichte van de situatie vóór 1 januari 2016. Die personen die het abonnement als een verslechtering ervaren (16% van de groep die het abonnement heeft opgehaald) wijzen vooral op het feit dat het busabonnement alleen in de regio Nijmegen e.o. geldig is.

Uit het onderzoek is verder gebleken dat het merendeel van de groep inwoners die het abonnement heeft opgehaald voor 1 januari 2016 ook al met de bus reisde. Het verstrekken van het Dal Vrij Abonnement heeft dus geen nieuwe reizigers opgeleverd voor Breng. Wel is de frequentie van het reizen met het regionaal busvervoer onder deze groep toegenomen. Met name de mogelijkheid om binnen een bepaald gebied onbeperkt te kunnen reizen heeft deze toename bewerkstelligd.

De bus lijkt bij te dragen aan de individuele bereikbaarheid. 57% van de doelgroep geeft aan dat zij met de bus kunnen komen op alle plekken die zij willen, 16% is neutraal. Uit de interviews blijkt dat de doelgroep in de regel alternatieve vervoersmiddelen wil (en ook kan) gebruiken, wanneer zij ergens met de bus moeilijk kan komen. Van vervoersarmoede lijkt derhalve geen sprake onder de doelgroep, aldus het luidt de conclusie van het onderzoek.

Onderwerpen:

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.