OV-subsidie is lonend, maar dat geldt ook voor de fiets

Als het ov staakt in Rotterdam, neemt de reistijd met de auto toe met pakweg 9 seconden per kilometer. Het ov verdient zichzelf voor een belangrijk terug, zou je kunnen zeggen.

Dat schrijven onderzoekers van de VU-Amsterdam in het Tijdschrift Vervoerswetenschap.

Ze gebruiken daarbij ov-stakingen uit het verleden om aan te tonen dat subsidies voor het ov gerechtvaardigd zijn.

Voor hun onderzoek keken ze naar de effecten van 13 Rotterdamse stakingen vanaf 2001 op de mobiliteit van de inwoners van de stad.

Tijdens een stakingsdag blijven gemiddeld 348.000 mensen verstoken van ov. Dat leidt tot ruim 62.000 extra autoritten als bestuurder en 32.000 extra als passagier. De hoeveelheid fietsritten neemt met 106.0000 ritten toe.  De overige 148.000 ritten, worden naar een andere dag verplaatst of op een andere onbekende manier gemaakt

Vooral in de binnenstad en in de spits is dat duidelijk te merken. Dat verlies van een handjevol seconden per kilometer betekent omgerekend op jaarbasis een kostenpost voor de automobilist van €153 miljoen. Afgezet tegen een ov-subsidie van gemiddeld €200 miljoen per jaar voor het Rotterdamse ov betekent dit volgens de onderzoekers dat de baten van minder congestie door het ov fors zijn. ‘De aanzienlijke subsidies zijn derhalve economisch gezien gerechtvaardigd voor Rotterdam’, aldus luidt de conclusie.

Maar opvallend is ook dat de toename van het aantal fietsers op een stakingsdag ongeveer gelijk is aan de toename van het aantal automobilisten. Bij een staking die de hele dag duurt neemt het fietsverkeer met 24% toe. En deze bevinding ondersteunt de bewering dat beleid gericht op fietsbevordering een kosteneffectieve manier is om reistijdsverliezen te verminderen. Sterker nog: ‘Het suggereert ook dat rekeningrijden de voorkeur geniet boven subsidies voor het openbaar vervoer, omdat deze kunnen zorgen voor minder fietsverkeer.’

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.

OV-subsidie is lonend, maar dat geldt ook voor de fiets - VerkeersNet

OV-subsidie is lonend, maar dat geldt ook voor de fiets

Als het ov staakt in Rotterdam, neemt de reistijd met de auto toe met pakweg 9 seconden per kilometer. Het ov verdient zichzelf voor een belangrijk terug, zou je kunnen zeggen.

Dat schrijven onderzoekers van de VU-Amsterdam in het Tijdschrift Vervoerswetenschap.

Ze gebruiken daarbij ov-stakingen uit het verleden om aan te tonen dat subsidies voor het ov gerechtvaardigd zijn.

Voor hun onderzoek keken ze naar de effecten van 13 Rotterdamse stakingen vanaf 2001 op de mobiliteit van de inwoners van de stad.

Tijdens een stakingsdag blijven gemiddeld 348.000 mensen verstoken van ov. Dat leidt tot ruim 62.000 extra autoritten als bestuurder en 32.000 extra als passagier. De hoeveelheid fietsritten neemt met 106.0000 ritten toe.  De overige 148.000 ritten, worden naar een andere dag verplaatst of op een andere onbekende manier gemaakt

Vooral in de binnenstad en in de spits is dat duidelijk te merken. Dat verlies van een handjevol seconden per kilometer betekent omgerekend op jaarbasis een kostenpost voor de automobilist van €153 miljoen. Afgezet tegen een ov-subsidie van gemiddeld €200 miljoen per jaar voor het Rotterdamse ov betekent dit volgens de onderzoekers dat de baten van minder congestie door het ov fors zijn. ‘De aanzienlijke subsidies zijn derhalve economisch gezien gerechtvaardigd voor Rotterdam’, aldus luidt de conclusie.

Maar opvallend is ook dat de toename van het aantal fietsers op een stakingsdag ongeveer gelijk is aan de toename van het aantal automobilisten. Bij een staking die de hele dag duurt neemt het fietsverkeer met 24% toe. En deze bevinding ondersteunt de bewering dat beleid gericht op fietsbevordering een kosteneffectieve manier is om reistijdsverliezen te verminderen. Sterker nog: ‘Het suggereert ook dat rekeningrijden de voorkeur geniet boven subsidies voor het openbaar vervoer, omdat deze kunnen zorgen voor minder fietsverkeer.’

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.