Buiten de ochtendspits reizen: bijdrage voor scholen die lesrooster aanpassen

Middelbare en MBO-scholen in Groningen kunnen een financiële bijdrage krijgen als zij hun lesroosters zo aanpassen dat leerlingen buiten de ochtendspits reizen.

Groningen Bereikbaar, Arriva en het OV-bureau Groningen Drenthe stellen daarvoor gezamenlijk geld beschikbaar. Het doel is minder volle bussen en treinen in de ochtendspits.

De stimuleringsregeling Anders Roosteren is deze maand van kracht geworden. MBO- en VO-scholen kunnen een voorstel indienen om het rooster aan te passen voor een aantal klassen of leerlingen. Daarbij moeten de lessen voor 7.45 uur of na 9.00 uur beginnen. De financiële bijdrage aan de school is afhankelijk van het extra aantal leerlingen dat aantoonbaar buiten de spits kan reizen ten opzichte van het voorgaande schooljaar, tot maximaal 25.000 euro.

Met deze regeling willen Groningen Bereikbaar, Arriva en het OV-bureau Groningen Drenthe scholen stimuleren om anders te roosteren en de ochtendspits daarmee te ontlasten. Verder kan de regeling bijdragen aan minder volle fietspaden en autowegen in de ochtendspits, aldus de Groningen Bereikbaar.

In de stad Groningen gaan zo’n 35.500 leerlingen naar het voortgezet onderwijs en het MBO. 66% gaat tussen 7:00 en 9:00 uur naar school. Van hen reist 38% met de trein en bus tijdens de spits. Met de regeling Anders Roosteren willen de partijen 1,5% van de bijna 25.000 reizende leerlingen uit de ochtendspits halen. Het gaat hierbij om 375 leerlingen per dag die niet meer in de ochtendspits zullen reizen en 1875 per week.

U las zojuist één van de gratis premium artikelen

Onbeperkt lezen? Maak gebruik van de exclusieve jaaraanbieding: € 7,50 i.p.v. € 10,50. 

Bekijk de aanbieding

Onderwerpen:

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.