Breng flex voorlopig niet op meer plekken

Vervoerder Hermes wil het flexibele bussysteem Breng flex graag op grotere schaal uitrollen, maar de gemeentes Nijmegen en Arnhem en de provincie Gelderland hebben een voorstel hiervoor voorlopig afgewezen.

Hermes wilde de frequentie van de reguliere lijnbussen in de avonduren en delen van het weekend verlagen, om de daardoor vrijkomende middelen in te zetten voor Breng flex in de omliggende dorpen. De gemeentes en de provincie zeiden echter ‘nee’ tegen dit voorstel.

Elk half uur

Reguliere bussen zouden in de rustige uren nog maar één keer per uur rijden in plaats van elk half uur. Maar de gemeentes willen in de stad dat er elk half uur een bus blijft rijden. Breng Flex zal daarom in ieder geval dit jaar beperkt blijven tot de steden Arnhem en Nijmegen.

De overheden zijn overigens niet tegen uitbreiding van Breng flex, benadrukt Hermes-directeur Juul van Hout. In tegendeel: ze hebben het huidige project vanwege het succes een jaar verlengd. Maar als Hermes Breng flex ook wil uitrollen in de omliggende dorpen, zou dat moeten bovenop de bestaande dienstregeling. Dat kan niet, stelt Van Hout. “Het bedrag dat besteed wordt aan het OV staat in feite vast, dus dan is het systeem voor deze uitbreiding niet betaalbaar.”

Overlappende routes

Voor de start van Breng flex was ook geld nodig, maar dit kon Hermes bij elkaar krijgen door een herstructurering van het lijnennet in Nijmegen en Arnhem. Op dat moment waren er nog verschillende overlappende routes en lijnen die parallel aan elkaar liepen. Door dit op te lossen, kwamen voldoende middelen vrij om Breng flex te financieren. Dit is echter nu niet nogmaals mogelijk.

Jammer, vinden ze bij Hermes. “Bij de start hebben wij al bedacht dat we dit over een veel groter gebied moeten willen uitrollen”, zegt Van Hout. “We zijn ervan overtuigd dat dit een bijdrage levert aan een betere mobiliteit in de regio.” Hij laat weten dat Hermes volgend jaar opnieuw een voorstel doet om Breng flex in een groter gebied uit te rollen. Hij hoopt dat de regionale overheden dan een andere keuze maken.

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.