Weggebruikers op een kruispunt in Breda

MaaS en deelvervoer centraal in nieuwe OV-visie provincie Brabant

Weggebruikers op een kruispunt in Breda

Mobility as a Service, deelsystemen en mobiliteitshubs. Deze termen staan centraal in de nieuwe OV-visie van de provincie Brabant. Met het document wil de provincie inspelen op de toekomst.

Vervoersvormen en de eisen van reizigers zijn flink aan verandering onderhevig, ziet gedeputeerde Christophe van der Maat. Hij schetst de ontwikkeling van autonoom rijdende auto’s en bussen, van reizigers die meer en meer
flexibel willen zijn in hun keuzes, van de groeiende populariteit van e-bikes en van een samenleving waarin ‘delen’ meer de norm wordt dan ‘eigendom’.

Dialoog

“Die veranderende omgeving verplicht ons om de vraag te stellen of ons openbaar vervoer klaar is om daarin een rol van betekenis te blijven spelen”, zegt hij in het voorwoord van ‘gedeelde mobiliteit is maatwerk’. De aanleiding voor deze visie was een brede dialoog. Een jaar lang ging de provincie in gesprek met inwoners, marktpartijen en andere overheden over de toekomst van mobiliteit in Brabant. Provinciale Staten nemen volgens planning eind november een besluit over de nieuwe visie.

Deze visie op gedeelde mobiliteit vervangt de oude ov-visie. Zodra hij is vastgesteld is de nieuwe visie van kracht. Waar mogelijk wordt die toegepast in de nog lopende concessies en contracten. Deze visie loopt tot 2030.

MaaS

Mobility as a Service (MaaS), mobiliteit als dienst, staat centraal in de nieuwe visie. Daarvoor wil de provincie werken met drie vormen van vervoer, namelijk direct, flex en samen. Op lijnen en momenten met veel vervoersvraag zijn er directe verbindingen. Daarvoor worden gewoon concessies verleend door de provincie, maar krijgen marktpartijen wel de ruimte om zelf vervoer aan te bieden en wordt gezocht naar een verbinding met het spoor.

Het flex-vervoer regelt dat reizigers van locatie naar locatie worden gebracht. Dat kan van halte naar halte, maar ook van deur tot deur. Brabant hoopt met behulp van de markt en gemeenten dit vervoer te kunnen verbinden met het doelgroepenvervoer. Er wordt dus gekeken hoe en of dit vervoer opgenomen wordt in concessies.

Als laatste blijft ‘samen’ over, waarbij reizigers beter gebruik kunnen maken van de mobiliteit die er al is of te reizen met een deelsysteem of een vrijwilligersinitiatief. “De provincie biedt marktpartijen en initiatieven uit de samenleving veel mogelijkheden. We hebben een stimulerende en faciliterende rol, maar nemen onze verantwoordelijkheid waar dat nodig is.”

Niet nieuw

Nieuwe vervoersconcepten zijn niet helemaal nieuw in Noord-Brabant. In Helmond wordt al geëxperimenteerd met flexibel vervoer en ook maatwerk wordt al op plekken beproefd. Het zijn dit soort initiatieven die de provincie meer ruimte wil geven.

Spoor en hoogwaardig openbaar vervoer (HOV) vormen de ruggengraat van dit systeem. Dit zal versterkt worden, voorziet de provincie. Het hoofdrailnet en HOV komen samen in mobiliteitshubs. “Het worden plekken waar je naast het stallen van je fiets of het parkeren van je auto ook een deelauto kan pakken, een pakketje kan ophalen, bezoekersinformatie kan krijgen of kan werken en ontmoeten. Waar binnensteden autoluw worden, ontstaat er ook behoefte aan kleinere hubs aan de randen van steden en op regionale mobiliteitshubs.”

Marktregisseur

Alle verschillende vormen van gedeelde mobiliteit in de toekomst vragen om afstemming. Daar waar nodig zal de provincie de rol van marktregisseur oppakken. Een uitgangspunt is zorgen voor een zo veel als mogelijk gelijk speelveld voor marktpartijen.

“We doelen hiermee niet alleen op bestaande marktpartijen, maar ook op nieuwe bedrijven, die op een slimme manier invulling kunnen geven aan gedeelde mobiliteit. Als marktregisseur bevorderen we standaardisatie bijvoorbeeld door ervoor te zorgen dat verschillende diensten en apps met elkaar kunnen ‘praten’.”

Auteur: Jan Pieter Rottier

2 reacties op “MaaS en deelvervoer centraal in nieuwe OV-visie provincie Brabant”

Stijn Vernaillen|18.10.18|11:44

Is er ook ergens een link naar het document?

Reageer ook

Nog maximaal tekens

Log in via een van de volgende social media partners om je reactie achter te laten.

MaaS en deelvervoer centraal in nieuwe OV-visie provincie Brabant - VerkeersNet
Weggebruikers op een kruispunt in Breda

MaaS en deelvervoer centraal in nieuwe OV-visie provincie Brabant

Mobility as a Service, deelsystemen en mobiliteitshubs. Deze termen staan centraal in de nieuwe OV-visie van de provincie Brabant. Met het document wil de provincie inspelen op de toekomst.

Vervoersvormen en de eisen van reizigers zijn flink aan verandering onderhevig, ziet gedeputeerde Christophe van der Maat. Hij schetst de ontwikkeling van autonoom rijdende auto’s en bussen, van reizigers die meer en meer
flexibel willen zijn in hun keuzes, van de groeiende populariteit van e-bikes en van een samenleving waarin ‘delen’ meer de norm wordt dan ‘eigendom’.

Dialoog

“Die veranderende omgeving verplicht ons om de vraag te stellen of ons openbaar vervoer klaar is om daarin een rol van betekenis te blijven spelen”, zegt hij in het voorwoord van ‘gedeelde mobiliteit is maatwerk’. De aanleiding voor deze visie was een brede dialoog. Een jaar lang ging de provincie in gesprek met inwoners, marktpartijen en andere overheden over de toekomst van mobiliteit in Brabant. Provinciale Staten nemen volgens planning eind november een besluit over de nieuwe visie.

Deze visie op gedeelde mobiliteit vervangt de oude ov-visie. Zodra hij is vastgesteld is de nieuwe visie van kracht. Waar mogelijk wordt die toegepast in de nog lopende concessies en contracten. Deze visie loopt tot 2030.

MaaS

Mobility as a Service (MaaS), mobiliteit als dienst, staat centraal in de nieuwe visie. Daarvoor wil de provincie werken met drie vormen van vervoer, namelijk direct, flex en samen. Op lijnen en momenten met veel vervoersvraag zijn er directe verbindingen. Daarvoor worden gewoon concessies verleend door de provincie, maar krijgen marktpartijen wel de ruimte om zelf vervoer aan te bieden en wordt gezocht naar een verbinding met het spoor.

Het flex-vervoer regelt dat reizigers van locatie naar locatie worden gebracht. Dat kan van halte naar halte, maar ook van deur tot deur. Brabant hoopt met behulp van de markt en gemeenten dit vervoer te kunnen verbinden met het doelgroepenvervoer. Er wordt dus gekeken hoe en of dit vervoer opgenomen wordt in concessies.

Als laatste blijft ‘samen’ over, waarbij reizigers beter gebruik kunnen maken van de mobiliteit die er al is of te reizen met een deelsysteem of een vrijwilligersinitiatief. “De provincie biedt marktpartijen en initiatieven uit de samenleving veel mogelijkheden. We hebben een stimulerende en faciliterende rol, maar nemen onze verantwoordelijkheid waar dat nodig is.”

Niet nieuw

Nieuwe vervoersconcepten zijn niet helemaal nieuw in Noord-Brabant. In Helmond wordt al geëxperimenteerd met flexibel vervoer en ook maatwerk wordt al op plekken beproefd. Het zijn dit soort initiatieven die de provincie meer ruimte wil geven.

Spoor en hoogwaardig openbaar vervoer (HOV) vormen de ruggengraat van dit systeem. Dit zal versterkt worden, voorziet de provincie. Het hoofdrailnet en HOV komen samen in mobiliteitshubs. “Het worden plekken waar je naast het stallen van je fiets of het parkeren van je auto ook een deelauto kan pakken, een pakketje kan ophalen, bezoekersinformatie kan krijgen of kan werken en ontmoeten. Waar binnensteden autoluw worden, ontstaat er ook behoefte aan kleinere hubs aan de randen van steden en op regionale mobiliteitshubs.”

Marktregisseur

Alle verschillende vormen van gedeelde mobiliteit in de toekomst vragen om afstemming. Daar waar nodig zal de provincie de rol van marktregisseur oppakken. Een uitgangspunt is zorgen voor een zo veel als mogelijk gelijk speelveld voor marktpartijen.

“We doelen hiermee niet alleen op bestaande marktpartijen, maar ook op nieuwe bedrijven, die op een slimme manier invulling kunnen geven aan gedeelde mobiliteit. Als marktregisseur bevorderen we standaardisatie bijvoorbeeld door ervoor te zorgen dat verschillende diensten en apps met elkaar kunnen ‘praten’.”

Auteur: Jan Pieter Rottier

2 reacties op “MaaS en deelvervoer centraal in nieuwe OV-visie provincie Brabant”

Stijn Vernaillen|18.10.18|11:44

Is er ook ergens een link naar het document?

Reageer ook

Nog maximaal tekens

Log in via een van de volgende social media partners om je reactie achter te laten.