Doelgroepenvervoer FOTO Archief TaxiPro

Actieplan moet OV toegankelijker maken voor mensen met beperking

Doelgroepenvervoer FOTO Archief TaxiPro

Het openbaar vervoer toegankelijker maken voor mensen met een beperking. Dat is het doel van de agenda ‘Iedereen onderweg’, die staatssecretaris Stientje van Veldhoven (Infrastructuur en Waterstaat) en minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid, Welzijn en Sport) afgelopen week naar de kamer stuurden. Een van de voorstellen: de aanstelling van OV-ambassadeurs. Zij moeten mensen met een beperking helpen bij het reizen met de trein, bus of metro. De bewindspersonen trekken hier 1,5 miljoen euro voor uit.

De agenda Iedereen onderweg maakt onderdeel uit van het programma ‘Onbeperkt meedoen!’ Hiermee werkt het kabinet aan de implementatie van het VN-verdrag handicap, dat op 14 juli 2016 in Nederland in werking is getreden. Dit verdrag bevordert, beschermt en waarborgt de mensenrechten van mensen met een beperking. In Nederland gaat het om ruim twee miljoen mensen. Ze zijn slechtziend, blind of doof, hebben een lichamelijke of verstandelijke beperking of een psychische of psychiatrische aandoening. Vervoer is een belangrijk onderdeel van Onbeperkt meedoen!

Erg lastig

Voor Iedereen onderweg spraken de opstellers uitgebreid met mensen met uiteenlopende mobiliteitsbeperkingen. Ook spraken ze met decentrale overheden en vervoerders. De bewindslieden nemen “een initiërende en aanjagende rol” op zich. “We faciliteren decentrale overheden en hun partners door partijen bij elkaar te brengen en uitwisseling van kennis en expertise te bevorderen”, schrijven ze. Ook benadrukken ze dat in de agenda “aansluiting is gezocht bij lopende initiatieven.”

Uit onderzoek van kennisplatform CROW onder Nederlandse gemeenten bleek onlangs nog dat beleidsmedewerkers doelgroepenvervoer bij gemeenten doelgroepenvervoer integreren met OV en omgaan met de verschillende belangen van OV-autoriteit en gemeente erg lastig vinden.

Niet durven

In de agenda staan drie doelen: het gebruik van het openbaar vervoer stimuleren, doelgroepenvervoer efficiënter organiseren en doelgroepenvervoer en openbaar vervoer beter op elkaar laten aan sluiten.

Gebruik van het openbaar vervoer stimuleren is relevant, benadrukken Van Veldhoven en De Jonge. “Mensen met een beperking willen namelijk vaak wel gebruik maken van het openbaar vervoer, maar kunnen of durven dit niet. Het is hen niet duidelijk of het openbaar vervoer naar hun bestemming toegankelijk is.” Een van de maatregelen om hier iets aan te doen is: bijdragen aan de opschaling van lokale en regionale initiatieven om mensen met een beperking te helpen van het OV gebruik te maken. Hier worden in Groningen en Drenthe grote slagen mee gemaakt. De staatssecretaris van IenW trekt hiervoor 1,5 miljoen uit.

Voorbeelden van andere maatregelen zijn: onderzoeken en hoe mensen met een beperking meer zelf de regie te geven over hun reis. En onderzoek doen naar de verbetering van de toegankelijkheid van station en stationsomgeving.

Stroomlijnen

Centraal bij ‘doelgroepenvervoer efficiënter organiseren’ staan betrouwbaarheid en voorspelbaarheid van het doelgroepenvervoer en het stroomlijnen van procedures voor indicatiestellingen. “Mensen willen namelijk meer dan nu het geval is kunnen rekenen op het doelgroepenvervoer, net als op het openbaar vervoer”, staat in de brief aan de Tweede Kamer. “Ze zijn verder gebaat bij kortere lijnen met de vervoerder om snel incidenten op te lossen, informatie te krijgen over vertraging of over personeelswisselingen.”

Enkele maatregelen om dit mogelijk te maken: verkenningen starten naar een landelijke klantenbarometer doelgroepenvervoer, naar het stroomlijnen van procedures en naar een centraal loket indicatiestelling doelgroepenvervoer. Een voorbeeld: hogere eisen stellen aan de dienstverlening van Valys, zoals strengere afspraken over tijdigheid.

Vrijheid

Het derde en laatste doel is doelgroepenvervoer en openbaar vervoer beter op elkaar laten aansluiten. Hier staat het vergroten van de regie op (de organisatie van) het eigen vervoer en keuzevrijheid centraal. “Sommige mensen met een beperking willen net als ieder ander de vrijheid hebben om op de dag zelf, en ook tijdens hun reis, te kunnen kiezen”, aldus Van Veldhoven en De Jonge.

Gebruikersdata gaan standaardiseren is een van de maatregelen, net als onderzoek doen naar vraaggericht vervoer, waaronder het bieden van alternatieven voor onrendabele lijnen. Enkele andere punten: de Valys-app uitbreiden met meer modaliteiten en een ov-chip op de Valys-pas toevoegen.

Lees ook:
Nieuw vervoersnetwerk Publiek Vervoer moet uitgroeien tot MaaS-pilot

Uitdagingen bij integratie doelgroepenvervoer en OV

Rijssen-Holten ontwikkelde eigen vervoersoplossingen

Auteur: Jan Pieter Rottier

Reageer ook

Nog maximaal tekens

Log in via een van de volgende social media partners om je reactie achter te laten.

Actieplan moet OV toegankelijker maken voor mensen met beperking - VerkeersNet
Doelgroepenvervoer FOTO Archief TaxiPro

Actieplan moet OV toegankelijker maken voor mensen met beperking

Het openbaar vervoer toegankelijker maken voor mensen met een beperking. Dat is het doel van de agenda ‘Iedereen onderweg’, die staatssecretaris Stientje van Veldhoven (Infrastructuur en Waterstaat) en minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid, Welzijn en Sport) afgelopen week naar de kamer stuurden. Een van de voorstellen: de aanstelling van OV-ambassadeurs. Zij moeten mensen met een beperking helpen bij het reizen met de trein, bus of metro. De bewindspersonen trekken hier 1,5 miljoen euro voor uit.

De agenda Iedereen onderweg maakt onderdeel uit van het programma ‘Onbeperkt meedoen!’ Hiermee werkt het kabinet aan de implementatie van het VN-verdrag handicap, dat op 14 juli 2016 in Nederland in werking is getreden. Dit verdrag bevordert, beschermt en waarborgt de mensenrechten van mensen met een beperking. In Nederland gaat het om ruim twee miljoen mensen. Ze zijn slechtziend, blind of doof, hebben een lichamelijke of verstandelijke beperking of een psychische of psychiatrische aandoening. Vervoer is een belangrijk onderdeel van Onbeperkt meedoen!

Erg lastig

Voor Iedereen onderweg spraken de opstellers uitgebreid met mensen met uiteenlopende mobiliteitsbeperkingen. Ook spraken ze met decentrale overheden en vervoerders. De bewindslieden nemen “een initiërende en aanjagende rol” op zich. “We faciliteren decentrale overheden en hun partners door partijen bij elkaar te brengen en uitwisseling van kennis en expertise te bevorderen”, schrijven ze. Ook benadrukken ze dat in de agenda “aansluiting is gezocht bij lopende initiatieven.”

Uit onderzoek van kennisplatform CROW onder Nederlandse gemeenten bleek onlangs nog dat beleidsmedewerkers doelgroepenvervoer bij gemeenten doelgroepenvervoer integreren met OV en omgaan met de verschillende belangen van OV-autoriteit en gemeente erg lastig vinden.

Niet durven

In de agenda staan drie doelen: het gebruik van het openbaar vervoer stimuleren, doelgroepenvervoer efficiënter organiseren en doelgroepenvervoer en openbaar vervoer beter op elkaar laten aan sluiten.

Gebruik van het openbaar vervoer stimuleren is relevant, benadrukken Van Veldhoven en De Jonge. “Mensen met een beperking willen namelijk vaak wel gebruik maken van het openbaar vervoer, maar kunnen of durven dit niet. Het is hen niet duidelijk of het openbaar vervoer naar hun bestemming toegankelijk is.” Een van de maatregelen om hier iets aan te doen is: bijdragen aan de opschaling van lokale en regionale initiatieven om mensen met een beperking te helpen van het OV gebruik te maken. Hier worden in Groningen en Drenthe grote slagen mee gemaakt. De staatssecretaris van IenW trekt hiervoor 1,5 miljoen uit.

Voorbeelden van andere maatregelen zijn: onderzoeken en hoe mensen met een beperking meer zelf de regie te geven over hun reis. En onderzoek doen naar de verbetering van de toegankelijkheid van station en stationsomgeving.

Stroomlijnen

Centraal bij ‘doelgroepenvervoer efficiënter organiseren’ staan betrouwbaarheid en voorspelbaarheid van het doelgroepenvervoer en het stroomlijnen van procedures voor indicatiestellingen. “Mensen willen namelijk meer dan nu het geval is kunnen rekenen op het doelgroepenvervoer, net als op het openbaar vervoer”, staat in de brief aan de Tweede Kamer. “Ze zijn verder gebaat bij kortere lijnen met de vervoerder om snel incidenten op te lossen, informatie te krijgen over vertraging of over personeelswisselingen.”

Enkele maatregelen om dit mogelijk te maken: verkenningen starten naar een landelijke klantenbarometer doelgroepenvervoer, naar het stroomlijnen van procedures en naar een centraal loket indicatiestelling doelgroepenvervoer. Een voorbeeld: hogere eisen stellen aan de dienstverlening van Valys, zoals strengere afspraken over tijdigheid.

Vrijheid

Het derde en laatste doel is doelgroepenvervoer en openbaar vervoer beter op elkaar laten aansluiten. Hier staat het vergroten van de regie op (de organisatie van) het eigen vervoer en keuzevrijheid centraal. “Sommige mensen met een beperking willen net als ieder ander de vrijheid hebben om op de dag zelf, en ook tijdens hun reis, te kunnen kiezen”, aldus Van Veldhoven en De Jonge.

Gebruikersdata gaan standaardiseren is een van de maatregelen, net als onderzoek doen naar vraaggericht vervoer, waaronder het bieden van alternatieven voor onrendabele lijnen. Enkele andere punten: de Valys-app uitbreiden met meer modaliteiten en een ov-chip op de Valys-pas toevoegen.

Lees ook:
Nieuw vervoersnetwerk Publiek Vervoer moet uitgroeien tot MaaS-pilot

Uitdagingen bij integratie doelgroepenvervoer en OV

Rijssen-Holten ontwikkelde eigen vervoersoplossingen

Auteur: Jan Pieter Rottier

Reageer ook

Nog maximaal tekens

Log in via een van de volgende social media partners om je reactie achter te laten.