Elektrische bus op Schiphol

Volgende stap voor nieuwe busbaan en fietspad richting Schiphol

Bron: Inge

De nieuwe busbaan tussen Noordwijk en Schiphol en een hier parallel aan gelegen snelfietsroute zijn een stap dichterbij gekomen. Er is al in 2014 besloten om van buslijn 361 een Hoogwaardige Openbaar Vervoer-verbinding te maken, maar dit vereist een nieuwe brug over de Ringvaart. Nu hebben Gedeputeerde Staten van Noord-Holland de voorkeursvariant vastgesteld voor het tracé van de busbaan.

Een HOV-verbinding betekent dat er tussen Noordwijk en Schiphol snelle, betrouwbare en comfortabele bussen gaan rijden op een hoge frequentie. De provincie Noord-Holland denkt dat de aanleg van deze HOV-verbinding ervoor zorgt dat de bereikbaarheid van de regio verbetert. Door de bouw van de nieuwe brug hoeven bussen namelijk niet meer om te rijden via de N207. Bewoners uit de geplande nieuwe woonwijken in de Haarlemmermeer kunnen gemakkelijk gebruikmaken van de snelle OV-verbinding.

Ontwerp

Er is met het vaststellen van het voorkeurstracé een volgende stap gezet, waardoor nu aan de slag kan worden gegaan met het verder ontwerpen van het traject. Het ontwerp van de brug en de snelfietsroute worden de komende tijd uitgewerkt en het is de bedoeling dat snelle, hoogfrequente bussen in 2025 via de nieuwe verbinding tussen Noordwijk en Schiphol rijden.

In dit project werken acht partijen samen. De provincie Zuid-Holland is bestuurlijk trekker en werkt samen met de provincie Noord-Holland, de gemeenten Noordwijk, Lisse, Teylingen, Haarlemmermeer, het gemeentelijke samenwerkingsverband Holland-Rijnland en de Vervoerregio Amsterdam. Bovendien zijn bewoners betrokken, onder andere via brieven, digitale nieuwsbrieven, bijeenkomsten en individuele gesprekken.

De komende tijd wil de provincie Noord-Holland in ieder geval de omgeving en de partners van de gebiedsontwikkeling in Lisserbroek betrekken bij verdere uitwerking van het tracé. Daarvoor worden bijeenkomsten en ontwerpsessies georganiseerd. Uiteindelijk moet dit project eraan bijdragen dat reizigers vanuit de verschillende OV- knooppunten snel en comfortabel kunnen reizen naar hun bestemming.

U las zojuist één van de gratis premium artikelen

Onbeperkt lezen? Maak gebruik van de exclusieve jaaraanbieding: € 7,50 i.p.v. € 10,50. 

Bekijk de aanbieding

Auteur: Inge Jacobs

5 reacties op “Volgende stap voor nieuwe busbaan en fietspad richting Schiphol”

Pat Rick|09.10.20|15:45

Ook voor HSL is snel voor- en na-transport nodig, liefst met metro. Zie NY, Singapore, Hong Kong. Maar als men vaak moet overstappen met lange wachttijden, is men geneigd om de auto te nemen. En als je toch in de auto zit, is men geneigd om meteen naar de eindbestemming door te rijden. In Berlijn en Parijs hebben ze het wel voor elkaar. Als men snel een HSL-station kan bereiken is men eerder geneigd deze te nemen. Men moet een hoogfrequent, 24-uurs netwerk voorbereiden voor als Corona voorbij is

Pat Rick|09.10.20|15:43

Almere als belangrijke voorstad moet een metrolijn hebben naar A’dam, zeker met 25.000 extra huizen, maar ipv daarvan heeft men gekozen voor verbreding A1 en A6. De dagelijkse files (pre-corona) op de A4, A5, A7, A8, A9 en A10 moeten grotendeels worden opgelost door metrolijnen, zoals de provincie NH nu bestudeert. En dit zijn eigenlijk het no-regret projecten die gerealiseerd moeten worden in een visie voor een autoloze lifestyle in METROpoolregio. Gebruik Green Deal en Wobke-Wiebes fonds.

Pat Rick|09.10.20|15:42

Gebrek aan ambitie is de oorzaak dat het verkeer in A’dam dreigt vast te lopen. Fiets is vooral goed voor last-mile oplossing (uitzondering daargelaten), maar er worden miljarden geïnvesteerd in verbreding van de A1, A6, A9 en ondertunneling van de A9 en A10. En toch is het niet genoeg. Daarom komt de politiek zelf al met het idee om een metrolijn aan te leggen naar Almere, die er al lang had moeten liggen.

Pat Rick|09.10.20|15:41

Goede metro voor hoogfrequent OV voor hele regio A’dam (en niet alleen voor de stad zelf). Vancouver-metropool, met een vergelijkbaar mild klimaat en met hetzelfde inwonersaantal is een decennium later begonnen met hun metro, maar hebben nu wel 60% meer (80km met 53 stations) netwerk. Dus het kan wel! Er is goed leiderschap, consistent en samenhangend beleid nodig. Men heeft nu al erkend dat voor A’dam er meer samenhang moet zijn mbt OV-projecten, ipv marginale verbeteringen en one-off projecten

Pat Rick|02.10.20|15:33

HOV naar OV-hub, waar men dan de metro kan nemen naar de rest van metropoolregio A’dam. Zo kan er wegverkeer buiten A’dam worden gehouden. Andere hubs zouden dan kunnen zijn op de eindpunten van (nieuwe) metrolijnen: Zaandam, Purmerend, Almere, A’dam Zuid-Oost. Men zou hier een hoofdstructuur en high-level strategisch plan van kunnen maken. Mocht er later een congestiebelasting voor A’dam worden ingevoerd, hebben mensen een goed alternatief. Diesels mogen A’dam sowieso niet in vanaf 2030 of zo.

Reageer ook

Nog maximaal tekens

Log in via een van de volgende social media partners om je reactie achter te laten.