Verloskundigen op de busbaan

Op basis van een lokale afweging kunnen wegbeheerders besluiten verloskundigen ontheffing te verlenen met het oog op vlotte bereikbaarheid in spoedgevallen.

Dit zegt minister Schultz, die naar aanleiding  van het Algemeen Overleg overleg met de Kamer eind vorig jaar toezegde om het gebruik van busbanen door verloskundigen aan de orde te stellen bij provincies, gemeenten en waterschappen. Ze heeft ze daarbij gewezen op het feit dat het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 aan deze overheden de mogelijkheid biedt om zelf te besluiten over de toelating van de verloskundigen op de busbaan.

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.

Verloskundigen op de busbaan - VerkeersNet

Verloskundigen op de busbaan

Op basis van een lokale afweging kunnen wegbeheerders besluiten verloskundigen ontheffing te verlenen met het oog op vlotte bereikbaarheid in spoedgevallen.

Dit zegt minister Schultz, die naar aanleiding  van het Algemeen Overleg overleg met de Kamer eind vorig jaar toezegde om het gebruik van busbanen door verloskundigen aan de orde te stellen bij provincies, gemeenten en waterschappen. Ze heeft ze daarbij gewezen op het feit dat het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 aan deze overheden de mogelijkheid biedt om zelf te besluiten over de toelating van de verloskundigen op de busbaan.

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.