Aanbesteding Regiotram Zwolle-Kampen leidt niet tot gunning

Gedeputeerde Staten van Overijssel hebben besloten om het Regiotramvervoer tussen Zwolle en Kampen niet te gunnen. Uit de beoordeling van de inschrijvingen van Alstom en Arriva blijkt dat beide offertes juridisch niet voldoen aan de eisen van het bestek. Alstom heeft alleen een offerte ingediend voor het leveren en onderhouden van trams zonder een combinatie met een vervoerder. Arriva heeft aan haar offerte voor het tramvervoer voorwaarden verbonden. Gunning van het tramvervoer is hierdoor juridisch niet mogelijk. De uitkomst van deze aanbesteding is voor Gedeputeerde Staten aanleiding om samen met de gemeente Zwolle en Kampen en ProRail de mogelijkheden in deze situatie te verkennen.

Eind 2010 is de concessie IJsselmond (bus- en tramvervoer in delen van Overijssel en Flevoland) voor het eerst aanbesteed. De concessie is destijds niet vergund omdat de gevraagde financiële bijdragen in de offertes van de vervoerders Syntus en Connexxion ver boven het beschikbare budget uitkwamen. Na een marktconsultatie hebben de provincies Overijssel en Flevoland en de gemeente Lelystad besloten de concessie IJsselmond op te splitsen in een busdeel en een tramdeel. Voor de Regiotram konden geïnteresseerde vervoerders tot eind november 2011 inschrijven. De busconcessie voor het streekbusvervoer in het gebied Noordwest-Overijssel (Kampen, Genemuiden en Steenwijk), Oostelijk Flevoland en de Noordoostpolder is eind januari 2012 in de markt gezet. Geïnteresseerde vervoerders kunnen offertes hiervoor tot 27 maart 2012 indienen.

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.

Aanbesteding Regiotram Zwolle-Kampen leidt niet tot gunning - VerkeersNet

Aanbesteding Regiotram Zwolle-Kampen leidt niet tot gunning

Gedeputeerde Staten van Overijssel hebben besloten om het Regiotramvervoer tussen Zwolle en Kampen niet te gunnen. Uit de beoordeling van de inschrijvingen van Alstom en Arriva blijkt dat beide offertes juridisch niet voldoen aan de eisen van het bestek. Alstom heeft alleen een offerte ingediend voor het leveren en onderhouden van trams zonder een combinatie met een vervoerder. Arriva heeft aan haar offerte voor het tramvervoer voorwaarden verbonden. Gunning van het tramvervoer is hierdoor juridisch niet mogelijk. De uitkomst van deze aanbesteding is voor Gedeputeerde Staten aanleiding om samen met de gemeente Zwolle en Kampen en ProRail de mogelijkheden in deze situatie te verkennen.

Eind 2010 is de concessie IJsselmond (bus- en tramvervoer in delen van Overijssel en Flevoland) voor het eerst aanbesteed. De concessie is destijds niet vergund omdat de gevraagde financiële bijdragen in de offertes van de vervoerders Syntus en Connexxion ver boven het beschikbare budget uitkwamen. Na een marktconsultatie hebben de provincies Overijssel en Flevoland en de gemeente Lelystad besloten de concessie IJsselmond op te splitsen in een busdeel en een tramdeel. Voor de Regiotram konden geïnteresseerde vervoerders tot eind november 2011 inschrijven. De busconcessie voor het streekbusvervoer in het gebied Noordwest-Overijssel (Kampen, Genemuiden en Steenwijk), Oostelijk Flevoland en de Noordoostpolder is eind januari 2012 in de markt gezet. Geïnteresseerde vervoerders kunnen offertes hiervoor tot 27 maart 2012 indienen.

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.