Zoektocht naar alternatief voor de RijnGouwelijn

Zuid-Holland is op zoek naar een alternatief voor de RijnGouwelijn. Er is ruim 400 miljoen euro te besteden aan hoogwaardig openbaar vervoer, op voorwaarde dat de gemeenten en het Rijk vasthouden aan eerder toegezegde bedragen.

Nadat de oorspronkelijke plannen voor een RijnGouwelijn – een lighrailverbinding tussen Gouda, Leiden en Katwijk na een collegewisseling door de provincie werd geschrapt, wordt nu gezocht naar alternatieven. De zoektocht van provincie en regio is een lastige. Met onderhandelingen en contracten op lokaal, regionaal, provinciaal en rijksniveau.
Zo heeft de provincie met tien partijen overeenkomsten gesloten die uitgaan van een light rail-verbinding van Gouda tot de kust, via de binnenstad van Leiden. Die moeten nog ontbonden worden. En de afspraak van de nieuwe coalitie om over bestaand spoor van Gouda naar Leiden blijkt lastig uitvoerbaar om redenen die met techniek te maken hebben en met de regels voor aanbestedingen. Het geld dat voor de RijnGouwelijn was gereserveerd is deels naar een nieuwe autoverbindingen doorgeschoven.
De provincie doet nu onderzoek naar verschillende alternatieven: spoor, bus en combinaties daarvan. Een tram door de Leidse binnenstad is waarschijnlijk van de baan. Volgens de provincie komen alleen OV-oplossingen met een kostendekkingsgraad van minimaal 50% in aanmerking. De studies zijn binnen enkele maanden klaar. Half mei nemen Gedeputeerde Staten, het dagelijks bestuur van de provincie, een beslissing over de oplossingsrichting.

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.

Zoektocht naar alternatief voor de RijnGouwelijn - VerkeersNet

Zoektocht naar alternatief voor de RijnGouwelijn

Zuid-Holland is op zoek naar een alternatief voor de RijnGouwelijn. Er is ruim 400 miljoen euro te besteden aan hoogwaardig openbaar vervoer, op voorwaarde dat de gemeenten en het Rijk vasthouden aan eerder toegezegde bedragen.

Nadat de oorspronkelijke plannen voor een RijnGouwelijn – een lighrailverbinding tussen Gouda, Leiden en Katwijk na een collegewisseling door de provincie werd geschrapt, wordt nu gezocht naar alternatieven. De zoektocht van provincie en regio is een lastige. Met onderhandelingen en contracten op lokaal, regionaal, provinciaal en rijksniveau.
Zo heeft de provincie met tien partijen overeenkomsten gesloten die uitgaan van een light rail-verbinding van Gouda tot de kust, via de binnenstad van Leiden. Die moeten nog ontbonden worden. En de afspraak van de nieuwe coalitie om over bestaand spoor van Gouda naar Leiden blijkt lastig uitvoerbaar om redenen die met techniek te maken hebben en met de regels voor aanbestedingen. Het geld dat voor de RijnGouwelijn was gereserveerd is deels naar een nieuwe autoverbindingen doorgeschoven.
De provincie doet nu onderzoek naar verschillende alternatieven: spoor, bus en combinaties daarvan. Een tram door de Leidse binnenstad is waarschijnlijk van de baan. Volgens de provincie komen alleen OV-oplossingen met een kostendekkingsgraad van minimaal 50% in aanmerking. De studies zijn binnen enkele maanden klaar. Half mei nemen Gedeputeerde Staten, het dagelijks bestuur van de provincie, een beslissing over de oplossingsrichting.

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.