Nationale Databank Openbaar Vervoer voorlopig nog in overheidshanden

Via een Nationale Databank OV (ND-OV) moet eind 2012 actuele ov-informatie beschikbaar komen over heel Nederland. Of dat lukt is nog maar de vraag. Minister Schultz houdt in ieder geval de nodige slagen om de arm. Wel kiest ze er voor bestaande databanken uit te bouwen tot ND-OV en niet van voren af aan te beginnen. Ondertussen kiest de Stadsregio Amsterdam voor een alternatief via de Stichting OpenGeo.

Uit dit onderzoek is gebleken dat centrale opslag van data niet nodig is. Het uitbouwen van bestaande databanken is een betere optie, aldus Schultz in een brief aan de Kamer. De minister signaleert in de brief verder dat initiatieven in de markt duidelijk in ontwikkeling zijn, onder meer doelend op 9292 en Google. ‘Die stellen statische gegevens voor reisinformatie inmiddels aan andere marktpartijen beschikbaar. Voor de actuele gegevens (vertragingen) geldt dat nog niet duidelijk is hoe en wanneer die beschikbaar gesteld worden. Daarom zullen de overheden de regie houden op de resultaten zolang als dit wenselijk en nodig is.’
Daarbij worden de gegevens van stad- en streekvervoer gebundeld tot één loket en parallel worden de gegevens van spoor via één loket aan de markt aangeboden. De decentrale overheden nemen hierin het voortouw voor de realisatie van het loket voor stad/streekvervoergegevens. Het Ministerie van Infrastructuur en Milieu neemt het voortouw voor de realisatie van het loket voor spoorgegevens. Om zekerheid aan de partijen te bieden die de gegevens willen gebruiken zullen de overheden, indien de markt in 2012 niet in staat is de gegevens te leveren, voor in ieder geval drie jaar te borgen dat de gegevens, onder regie van de overheden, beschikbaar zijn.

Ondertussen lijkt de Stadsregio Amsterdam een eigen koers te varen. Als eerste overheid stelt de Stadsregio vanaf 12 april reisinformatie beschikbaar van al haar lijndiensten aan de stichting openOV een open data project van Stichting OpenGeo. Met deze gegevens kunnen applicatie-bouwers programma’s maken die reizigers onderweg van reisinformatie voorzien op hun mobiele telefoon of tablet.

In 2011 stelde de Stadsregio Amsterdam data beschikbaar van een tweetal GVB-lijnen. De eerste app op basis van actuele reisinformatie was toen geboren. Sindsdien zijn de ontwikkelingen om reisinformatie beschikbaar te kunnen stellen gestaag verder gegaan. Vanaf begin 2012 was van alle GVB-lijnen actuele reisinformatie beschikbaar. Deze data zijn vanaf heden uitgebreid met informatie van Connexxion en EBS lijnen.

Met de data die in 2011 beschikbaar kwamen, kon de reiziger op de hoogte gehouden worden wanneer een bus volgens verwachting kon arriveren. Met de informatie die nu beschikbaar gesteld wordt, kan de reiziger op de hoogte worden gebracht of een voertuig eraan komt of al is vertrokken. Daarnaast is het met deze nieuwe informatie mogelijk om een reisplanner te maken. Naar nieuwe toepassingen op basis van de beschikbaar gestelde informatie, kijkt de Stadsregio Amsterdam met belangstelling uit.

Onderwerpen:

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.