Amsterdam krijgt uitstel voor aanbesteden ov

Amsterdam heeft tot 15 september 2013 de gelegenheid het ov aan te besteden, zo heeft minister Schultz besloten. Dat moet voldoende tijd bieden om bus, tram en metro in één keer aan te besteden.

Volgens het Besluit Personenvervoer 2000 moet het stadsvervoer in de drie grote steden worden aanbesteed. Voor bus- en multimodale concessies moet het vervoer uiterlijk op 1 januari 2013 zijn aanbesteed; voor tram- en metroconcessies is deze datum 1 januari 2017.  De Stadsregio Rotterdam en het Stadsgewest Haaglanden hebben er voor gekozen het busvervoer openbaar aan te besteden. De aanbestedingsprocedures hiervoor zijn eerder dit jaar gestart. De Stadsregio Rotterdam heeft op 14 maart 2012 de concessie “Bus Rotterdam e.o.”  na een openbare aanbesteding gegund aan RET en in het Stadsgewest Haaglanden kunnen op dit moment vervoerders nog inschrijven op de concessie “Openbaar vervoer bus Haaglanden-Stad”.
De Stadsregio Amsterdam (SRA) heeft ervoor gekozen om een multimodale concessie in één keer openbaar aan te besteden (bus/tram/metro). De stadsregio wil haar aanbesteding meer vraaggericht organiseren zodat de vervoerder optimaal kan inspelen op behoeften van reizigers. SRA heeft aangegeven voor deze omvangrijke, multimodale concessie meer tijd nodig te hebben dan de wetgeving nu toestaat. De planning van de stadsregio is om op uiterlijk 15 september 2013 de multimodale concessie te verlenen.  Minister Schultz gaat daar nu mee akkoord heeft met SRA een bestuursovereenkomst gesloten waarin deze planning is vastgelegd samen met financiële afspraken (boetebeding) om extra druk te zetten op de uitvoering van de planning.

Onderwerpen:

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.

Amsterdam krijgt uitstel voor aanbesteden ov - VerkeersNet

Amsterdam krijgt uitstel voor aanbesteden ov

Amsterdam heeft tot 15 september 2013 de gelegenheid het ov aan te besteden, zo heeft minister Schultz besloten. Dat moet voldoende tijd bieden om bus, tram en metro in één keer aan te besteden.

Volgens het Besluit Personenvervoer 2000 moet het stadsvervoer in de drie grote steden worden aanbesteed. Voor bus- en multimodale concessies moet het vervoer uiterlijk op 1 januari 2013 zijn aanbesteed; voor tram- en metroconcessies is deze datum 1 januari 2017.  De Stadsregio Rotterdam en het Stadsgewest Haaglanden hebben er voor gekozen het busvervoer openbaar aan te besteden. De aanbestedingsprocedures hiervoor zijn eerder dit jaar gestart. De Stadsregio Rotterdam heeft op 14 maart 2012 de concessie “Bus Rotterdam e.o.”  na een openbare aanbesteding gegund aan RET en in het Stadsgewest Haaglanden kunnen op dit moment vervoerders nog inschrijven op de concessie “Openbaar vervoer bus Haaglanden-Stad”.
De Stadsregio Amsterdam (SRA) heeft ervoor gekozen om een multimodale concessie in één keer openbaar aan te besteden (bus/tram/metro). De stadsregio wil haar aanbesteding meer vraaggericht organiseren zodat de vervoerder optimaal kan inspelen op behoeften van reizigers. SRA heeft aangegeven voor deze omvangrijke, multimodale concessie meer tijd nodig te hebben dan de wetgeving nu toestaat. De planning van de stadsregio is om op uiterlijk 15 september 2013 de multimodale concessie te verlenen.  Minister Schultz gaat daar nu mee akkoord heeft met SRA een bestuursovereenkomst gesloten waarin deze planning is vastgelegd samen met financiële afspraken (boetebeding) om extra druk te zetten op de uitvoering van de planning.

Onderwerpen:

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.