Drempelvrees OV afgenomen dankzij informatiebijeenkomsten

De informatiecampagne ‘stap maar in’ over de toegankelijkheid van het openbaar vervoer heeft zijn vruchten afgeworpen. De afgelopen maanden hebben de stadsregio, Breng en de stadsregiogemeenten 27 informatiebijeenkomsten georganiseerd in de regio Arnhem-Nijmegen. 72 % van de mensen die de bijeenkomsten bezochten, gaven aan dat zij dankzij de bijeenkomsten makkelijker de bus of trein nemen.

Op veel plaatsen in ons land zijn gemeenten bezig te bekijken of de Wmo-voorziening moet worden aangepast, nu het ov beter toegankelijk is gemaakt. Enerzijds worden de indicatie-eisen aangehaald, anderzijds helpt men ouderen en andere Wmo-ers om gebruik te laten maken van de reguliere ov. Daartoe zijn nu ook meer mogelijkheden. De toegankelijkheid van het openbaar vervoer is de laatste jaren sterk verbeterd; alle bussen zijn verlaagd en voorzien van een rolstoelplank. Bovendien is een groot deel van de bushaltes verhoogd en is de reisinformatie verbeterd.
In juni hebben stadsregio Arnhem-Nijmegen, vervoerder en gemeenten alle mensen met een WMO-indicatie vervoer een informatiepakket gestuurd en een uitnodiging voor een bijeenkomst toegankelijker OV. In de hele regio Arnhem-Nijmegen hebben bijeenkomsten plaatsgevonden, 27 in totaal. In sommige gemeenten zijn zelfs meerdere bijeenkomsten gehouden vanwege de vele aanmeldingen. Bij de bijeenkomsten was een bus aanwezig, zodat mensen het in- en uitstappen op hun gemak konden proberen. Ook werd er uitgebreide informatie gegeven over de OV-chipkaart. De mensen die een bijeenkomsten bezochten, gaven de bijeenkomsten een 8,1 gemiddeld. 72% van de aanwezigen geeft aan dat door de bijeenkomst obstakels zijn weggenomen om met het openbaar vervoer te reizen. De aanwezigen hadden ook nog tips voor de vervoerder en de stadsregio. Reizigers hechten veel waarden aan de rol van de chauffeur, hij/zij is de ambassadeur van de bus. Het is belangrijk dat chauffeurs dichtbij de halte stoppen zodat de bus goed aansluit op de halte. Ook benadrukten de mensen dat de chauffeurs pas weg kunnen rijden als iedereen zit. Breng houdt regelmatig trainingen voor chauffeurs zodat zij geoefend blijven in het vervoeren van reizigers met een beperking.
Toegankelijk OV blijft een belangrijk speerpunt voor de stadsregio en Breng. Vanaf  9 december beschikken alle bussen over een elektrische rolstoelplank. Ook de Brengtrein die gaat rijden tussen Arnhem en Doetinchem wordt uitgerust met een elektrische plank. Daarnaast zijn alle buurtbussen vanaf dan toegankelijk voor mensen met een beperking. Op de buurtbussen komen zogenaamde service stewards te werken, die oproepbaar zijn om mensen in een rolstoel te helpen bij het betreden van de bus. De campagne toegankelijker OV krijgt ook een vervolg. Stadsregio en Breng gaan in overleg met mensen uit de doelgroep bekijken aan welke diensten en voorlichting behoefte is.

 

Onderwerpen:

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.