Schoonste bus rijdt op groen gas

In Arnhem verschijnen rond deze tijd de eerst bussen op groen gas in het stadsbeeld. De keuze voor groen gas strookt met de resultaten van een nieuwe studie die uitwijst uit dat een bus die rijdt op lokaal geproduceerd biogas en trolleybussen die rijden op groene stroom de meest effectieve manieren zijn om het ov te vergroenen.

De studie (The life cycle assessment of alternative fuel chains for urban buses and trolleybuses) is gepubliceerd in the Journal of Environmental Management en heeft betrekking op een case in de stad Kaunas in Lithouwen (ca. 400.000 inwoners) waar het ov goed is voor 60 procent van het transport in de stad. De onderzoekers vergelijken de energiebehoefte en de impact op het milieu van bussen op verschillende soorten brandstof en trolleybussen. Daarbij is uitgegaan van de well-to-wheel emissies (dus inclusief productie, transport e.d) van dieselbussen, CNG (aardgas), bio-CNG (biogas van lokale oorsprong) en trolleybussen aangedreven met elektriciteit verkregen uit biogas of aardolie.

Bio-CNG blijkt de gunstige oplossing. Het gas komt van een plaatselijke waterzuivering en er wordt zo geen aanspraak gemaakt op energiebronnen die uitgeput raken. Als gekeken werd naar het energiegebruik well-to-pump, dan komt CNG er het ongunstigste uit, gevolgd door diesel, CNG om elektriciteit mee op te wekken en olie om elektriciteit op te wekken. Bio-CNG leidt wel tot het hoogste energieverbruik, het minste verbruiken trolleybussen op elektriciteit verkregen met aardgas.
Nog een opvallende conclusie uit het onderzoek is dat het produceren van elektriciteit met aardgas bijna twee keer zo efficiënt is als bussen rechtstreeks te laten rijden op aardgas. En, hoewel de emissies van aardgas en biogas vergelijkbaar zijn, leidt biogas tot een hogere CO2 uitstoot (van biologische oorsprong) dan aardgas.

Overigens rijden vanaf eind 2012 rijden in Arnhem-Nijmegen 218 bussen in het regionale openbaar vervoer op groen gas. Dit komt deels uit de vergisting van gft-afval door de regionale afvalverwerker ARN BV. Daarnaast kent Arnhem natuurlijk al lang trolleybussen.

Ook KpVV onderschrijft in de zojuist verschenen brochure ‘Rijden op groen gas biedt perspectief‘ dat groen gas één van de schoonste brandstoffen is en bovendien praktisch direct inzetbaar.

Voor gemeenten die hun milieudoelstellingen willen behalen kan groen gas een rol spelen in de keuze van hun duurzame energiemix, aldus KpVV. Inmiddels rijden al ruim 5200 auto’s op aardgas en die kunnen daarmee ook op groen gas rijden. Daarvan zijn bijna 2500 personenauto’s en bijna 2700 bedrijfsauto’s, waaronder meer dan 500 openbaarvervoerbussen. En dat is niet heel veel minder dan de circa 6000 auto’s die – geheel of gedeeltelijk – elektrisch rijden.
Ook in steden als Haarlem, Den Haag en Groningen rijden al vele honderden groengasbussen, in heel Nederland ruim 500. Dat geeft aan dat velen groen gas al als een echt alternatief zien om milieuvriendelijk te rijden.

 

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.

Schoonste bus rijdt op groen gas - VerkeersNet

Schoonste bus rijdt op groen gas

In Arnhem verschijnen rond deze tijd de eerst bussen op groen gas in het stadsbeeld. De keuze voor groen gas strookt met de resultaten van een nieuwe studie die uitwijst uit dat een bus die rijdt op lokaal geproduceerd biogas en trolleybussen die rijden op groene stroom de meest effectieve manieren zijn om het ov te vergroenen.

De studie (The life cycle assessment of alternative fuel chains for urban buses and trolleybuses) is gepubliceerd in the Journal of Environmental Management en heeft betrekking op een case in de stad Kaunas in Lithouwen (ca. 400.000 inwoners) waar het ov goed is voor 60 procent van het transport in de stad. De onderzoekers vergelijken de energiebehoefte en de impact op het milieu van bussen op verschillende soorten brandstof en trolleybussen. Daarbij is uitgegaan van de well-to-wheel emissies (dus inclusief productie, transport e.d) van dieselbussen, CNG (aardgas), bio-CNG (biogas van lokale oorsprong) en trolleybussen aangedreven met elektriciteit verkregen uit biogas of aardolie.

Bio-CNG blijkt de gunstige oplossing. Het gas komt van een plaatselijke waterzuivering en er wordt zo geen aanspraak gemaakt op energiebronnen die uitgeput raken. Als gekeken werd naar het energiegebruik well-to-pump, dan komt CNG er het ongunstigste uit, gevolgd door diesel, CNG om elektriciteit mee op te wekken en olie om elektriciteit op te wekken. Bio-CNG leidt wel tot het hoogste energieverbruik, het minste verbruiken trolleybussen op elektriciteit verkregen met aardgas.
Nog een opvallende conclusie uit het onderzoek is dat het produceren van elektriciteit met aardgas bijna twee keer zo efficiënt is als bussen rechtstreeks te laten rijden op aardgas. En, hoewel de emissies van aardgas en biogas vergelijkbaar zijn, leidt biogas tot een hogere CO2 uitstoot (van biologische oorsprong) dan aardgas.

Overigens rijden vanaf eind 2012 rijden in Arnhem-Nijmegen 218 bussen in het regionale openbaar vervoer op groen gas. Dit komt deels uit de vergisting van gft-afval door de regionale afvalverwerker ARN BV. Daarnaast kent Arnhem natuurlijk al lang trolleybussen.

Ook KpVV onderschrijft in de zojuist verschenen brochure ‘Rijden op groen gas biedt perspectief‘ dat groen gas één van de schoonste brandstoffen is en bovendien praktisch direct inzetbaar.

Voor gemeenten die hun milieudoelstellingen willen behalen kan groen gas een rol spelen in de keuze van hun duurzame energiemix, aldus KpVV. Inmiddels rijden al ruim 5200 auto’s op aardgas en die kunnen daarmee ook op groen gas rijden. Daarvan zijn bijna 2500 personenauto’s en bijna 2700 bedrijfsauto’s, waaronder meer dan 500 openbaarvervoerbussen. En dat is niet heel veel minder dan de circa 6000 auto’s die – geheel of gedeeltelijk – elektrisch rijden.
Ook in steden als Haarlem, Den Haag en Groningen rijden al vele honderden groengasbussen, in heel Nederland ruim 500. Dat geeft aan dat velen groen gas al als een echt alternatief zien om milieuvriendelijk te rijden.

 

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.