Vlaams Brabant start mobiliteitscentrale voor doelgroepenvervoer

Niet alleen in Nederland staat het doelgroepenvervoer onder druk, ook in Vlaanderen eisen bezuinigingen hun tol. In twee regio’s van Vlaams Brabant worden nu Mobiliteitscentrales Aangepast Vervoer in gebruik genomen. In Nederland komt zo’n aanpak ook meer in beeld.

Het huidige aanbod aan aangepast vervoer in Vlaanderen is versnipperd en niet gebiedsdekkend. Men kent er de Diensten Aangepast Vervoer, er zijn Mindermobielencentrales, er is de belbusservice van De Lijn en er zijn commerciële taxidiensten. En binnen het bestaande aanbod zijn er verschillen op vlak van kostprijs, service, uurregeling en dergelijke. Voor hen die van dit vervoer afhankelijk zijn, is het niet eenvoudig om wegwijs te raken in het ruime aanbod, aldus de Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Hilde Crevits. In Leuven is daarom een nieuw project gestart met twee Mobiliteitscentrales Aangepast Vervoer (MAV). Voor mensen met een mobiliteitsbeperking is er voortaan één aanspreekpunt voor alle vragen rond verplaatsingen (www.meermobiel.be). Via de website kunnen gebruikers ook zoeken in de Databank Aangepast Vervoer. Dit alles moet uiteindelijk leiden tot een geïntegreerd, complementair en gebiedsdekkend toegankelijk vervoersysteem, aldus de minister.

Het personeel van de centrale kent en screent het aanbod in de regio en verwijst de gebruiker naar de meest geschikte vervoeraanbieder. Openbaar vervoer is altijd de eerste keuze, maar dat is niet altijd mogelijk. Dit kan liggen aan de situatie van de gebruiker of het niet toegankelijk zijn van de halte, de omgeving rondom de halte of het voertuig. In dat geval is deur tot deur vervoer aangewezen. Naargelang het profiel van de gebruiker is een doorverwijzing mogelijk naar een Dienst Aangepast Vervoer, een Minder Mobielen Centrale of een commerciële vervoeraanbieder van aangepast vervoer. De MAV staat in nauw contact met de verschillende vervoeraanbieders en is het centrale punt voor de coördinatie van wederzijdse samenwerking en informatiedoorstroming. Het MAV-project Vlaams-Brabant wordt uitgevoerd door lokale ‘diensten Aangepast Vervoer’. Na evaluatie wordt bekeken of de aanpak verder wordt uitgerold over Vlaanderen.

In ons land is de Mobiliteitscentrale voor het doelgroepenvervoer deze maand nadrukkelijk in beeld gebracht door het Kennisplatform Verkeer en Vervoer. In de nieuwste uitgave van het magazine Update schrijft de organisatie dat ons land zich kan spiegelen aan soortgelijke ontwikkelingen in Zweden en Denemarken. Daar regelt men vanuit één centrale het vervoer voor alle doelgroepen. ‘Dáár kan men per rit de meest optimale oplossing kiezen, voor de opdrachtgever én voor de klant. De resultaten van een soortgelijke aanpak in Zeeland lijken in ieder geval veelbelovend’, aldus KpVV-directeur Wim van Tilburg. In Zeeland draait sinds kort een regiecentrale met 10 van de 13 gemeenten als aandeelhouders. Die beschikken over een eigen meldkamer van waaruit ‘doelgroepritten’ worden geboekt én gepland. ‘Voor de praktijk betekent dit dat de centrale niet alleen de telefoon oppakt, maar ook de vervoerder aanstuurt’, aldus Harald Faber van adviesbureau Forseti in de Update. De vraag wie de regie voert over zo’n centrale is onderwerp van discussie. Sommige deskundigen pleiten voor een sterke overheidsrol, anderen willen het voortouw bij de vervoerders zelf leggen.

Onderwerpen:

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.

Vlaams Brabant start mobiliteitscentrale voor doelgroepenvervoer - VerkeersNet

Vlaams Brabant start mobiliteitscentrale voor doelgroepenvervoer

Niet alleen in Nederland staat het doelgroepenvervoer onder druk, ook in Vlaanderen eisen bezuinigingen hun tol. In twee regio’s van Vlaams Brabant worden nu Mobiliteitscentrales Aangepast Vervoer in gebruik genomen. In Nederland komt zo’n aanpak ook meer in beeld.

Het huidige aanbod aan aangepast vervoer in Vlaanderen is versnipperd en niet gebiedsdekkend. Men kent er de Diensten Aangepast Vervoer, er zijn Mindermobielencentrales, er is de belbusservice van De Lijn en er zijn commerciële taxidiensten. En binnen het bestaande aanbod zijn er verschillen op vlak van kostprijs, service, uurregeling en dergelijke. Voor hen die van dit vervoer afhankelijk zijn, is het niet eenvoudig om wegwijs te raken in het ruime aanbod, aldus de Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Hilde Crevits. In Leuven is daarom een nieuw project gestart met twee Mobiliteitscentrales Aangepast Vervoer (MAV). Voor mensen met een mobiliteitsbeperking is er voortaan één aanspreekpunt voor alle vragen rond verplaatsingen (www.meermobiel.be). Via de website kunnen gebruikers ook zoeken in de Databank Aangepast Vervoer. Dit alles moet uiteindelijk leiden tot een geïntegreerd, complementair en gebiedsdekkend toegankelijk vervoersysteem, aldus de minister.

Het personeel van de centrale kent en screent het aanbod in de regio en verwijst de gebruiker naar de meest geschikte vervoeraanbieder. Openbaar vervoer is altijd de eerste keuze, maar dat is niet altijd mogelijk. Dit kan liggen aan de situatie van de gebruiker of het niet toegankelijk zijn van de halte, de omgeving rondom de halte of het voertuig. In dat geval is deur tot deur vervoer aangewezen. Naargelang het profiel van de gebruiker is een doorverwijzing mogelijk naar een Dienst Aangepast Vervoer, een Minder Mobielen Centrale of een commerciële vervoeraanbieder van aangepast vervoer. De MAV staat in nauw contact met de verschillende vervoeraanbieders en is het centrale punt voor de coördinatie van wederzijdse samenwerking en informatiedoorstroming. Het MAV-project Vlaams-Brabant wordt uitgevoerd door lokale ‘diensten Aangepast Vervoer’. Na evaluatie wordt bekeken of de aanpak verder wordt uitgerold over Vlaanderen.

In ons land is de Mobiliteitscentrale voor het doelgroepenvervoer deze maand nadrukkelijk in beeld gebracht door het Kennisplatform Verkeer en Vervoer. In de nieuwste uitgave van het magazine Update schrijft de organisatie dat ons land zich kan spiegelen aan soortgelijke ontwikkelingen in Zweden en Denemarken. Daar regelt men vanuit één centrale het vervoer voor alle doelgroepen. ‘Dáár kan men per rit de meest optimale oplossing kiezen, voor de opdrachtgever én voor de klant. De resultaten van een soortgelijke aanpak in Zeeland lijken in ieder geval veelbelovend’, aldus KpVV-directeur Wim van Tilburg. In Zeeland draait sinds kort een regiecentrale met 10 van de 13 gemeenten als aandeelhouders. Die beschikken over een eigen meldkamer van waaruit ‘doelgroepritten’ worden geboekt én gepland. ‘Voor de praktijk betekent dit dat de centrale niet alleen de telefoon oppakt, maar ook de vervoerder aanstuurt’, aldus Harald Faber van adviesbureau Forseti in de Update. De vraag wie de regie voert over zo’n centrale is onderwerp van discussie. Sommige deskundigen pleiten voor een sterke overheidsrol, anderen willen het voortouw bij de vervoerders zelf leggen.

Onderwerpen:

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.