Amsterdam vraagt om particuliere initiatieven aanvullend personenvervoer

Amsterdam wil particuliere initiatieven voor het aanvullend personenvervoer stimuleren met een subsidieregeling. Voor vervoer naar ziekenhuizen en zorginstellingen, of busvervoer naar kleine kernen op het platteland, trekt de gemeente 2 ton per jaar uit.

Iedereen met een goed idee kan de subsidie aanvragen. Voor de subsidie komen projecten in aanmerking waarbij langs een vaste route en vaste halteplaatsen wordt gereden. Het vervoer moet voor iedereen beschikbaar zijn en een verbetering opleveren voor reizigers. Verder moet het project innovatief zijn en een bijdrage leveren aan de fijnmazigheid van het OV-netwerk. Het vervoer mag het overige bus- en tramvervoer niet hinderen. Ook worden eisen gesteld aan de veiligheid en euronormen (Euro V/EEV) van het materieel.

Er geldt een subsidieplafond van € 200.000 per kalenderjaar voor 2013, 2014 en 2015. Per project kan maximaal € 75.000,- worden aangevraagd. Het beschikbare budget wordt verdeeld in volgorde van ontvangst van de aanvragen.

 

Onderwerpen:

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.