Routekaart project Open Parkeerdata

parkerenMinister Schultz van Haegen (Infrastructuur en Milieu) kondigde deze zomer aan data over parkeerplaatsen te gaan ontsluiten. Inmiddels is een routekaart beschikbaar voor de uitrol van de plannen.

De op dit moment beschikbare data over parkeren zijn voor de reiziger nog onvoldoende om van bepaalde diensten gebruik te kunnen maken, zo stelt IenM.

Het project Open Parkeerdata streeft ernaar dat (publieke en private) parkeerexploitanten statische en dynamische parkeerdata ontsluiten voor serviceproviders.

Serviceproviders geven aan grote belangstelling te hebben voor parkeerdata om (nog) betere dienstverlening (pre-trip en on-trip) te kunnen realiseren.

Om zulke diensten met positieve mobiliteitseffecten te realiseren, zijn een flinke dekkingsgraad en laagdrempelige toegang nodig.

Vooral de laagdrempelige toegang is erg belangrijk, aldus IenM. Daarvoor is het van belang dat de statische en dynamische data van zowel slagboomparkeren (in bijvoorbeeld een parkeergarage) als parkeerplaatsen in de straten beschikbaar komen.

Het openstellen van de parkeerdata gebeurt via een nationaal portaal (website) met daarop een register van alle beschikbare datasets over parkeren.

Door te starten met een kopgroep (G3 + enkele gemeenten uit BB-regio’s die voorop willen lopen + enthousiaste private exploitanten) kunnen standaarden en best practices voor structuur van data worden ontwikkeld, aldus luidt het IenM plan. Van daaruit wordt een verdere uitbreiding met andere steden mogelijk.

Opzet is dat alle statische data van het slagboom-parkeren en het straatparkeren in het vierde kwartaal van dit jaar beschikbaar komt. Dynamische data van het slagboom parkeren komt voor een kopgroep van grote gemeenten in het eerste kwartaal volgend jaar.

In het tweede kwartaal zullen de eerste pre- en on-trip diensten verschijnen die gebruik maken van de aangeboden parkeerdata, zo is de verwachting. Verder heeft in Amsterdam volgend jaar een proef plaats met dynamische data van het straatparkeren.

Statische en dynamische data van het slagboom-parkeren moet in het derde kwartaal van 2014 beschikbaar komen voor de 32 grootste gemeenten in ons land. Kort daarop volgt eventueel een aantal kleinere gemeenten.

Op 4 februari 2014 organiseert Verkeersnet.nl het Grote Big Data Congres over verkeer en vervoer.

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.

Routekaart project Open Parkeerdata - VerkeersNet

Routekaart project Open Parkeerdata

parkerenMinister Schultz van Haegen (Infrastructuur en Milieu) kondigde deze zomer aan data over parkeerplaatsen te gaan ontsluiten. Inmiddels is een routekaart beschikbaar voor de uitrol van de plannen.

De op dit moment beschikbare data over parkeren zijn voor de reiziger nog onvoldoende om van bepaalde diensten gebruik te kunnen maken, zo stelt IenM.

Het project Open Parkeerdata streeft ernaar dat (publieke en private) parkeerexploitanten statische en dynamische parkeerdata ontsluiten voor serviceproviders.

Serviceproviders geven aan grote belangstelling te hebben voor parkeerdata om (nog) betere dienstverlening (pre-trip en on-trip) te kunnen realiseren.

Om zulke diensten met positieve mobiliteitseffecten te realiseren, zijn een flinke dekkingsgraad en laagdrempelige toegang nodig.

Vooral de laagdrempelige toegang is erg belangrijk, aldus IenM. Daarvoor is het van belang dat de statische en dynamische data van zowel slagboomparkeren (in bijvoorbeeld een parkeergarage) als parkeerplaatsen in de straten beschikbaar komen.

Het openstellen van de parkeerdata gebeurt via een nationaal portaal (website) met daarop een register van alle beschikbare datasets over parkeren.

Door te starten met een kopgroep (G3 + enkele gemeenten uit BB-regio’s die voorop willen lopen + enthousiaste private exploitanten) kunnen standaarden en best practices voor structuur van data worden ontwikkeld, aldus luidt het IenM plan. Van daaruit wordt een verdere uitbreiding met andere steden mogelijk.

Opzet is dat alle statische data van het slagboom-parkeren en het straatparkeren in het vierde kwartaal van dit jaar beschikbaar komt. Dynamische data van het slagboom parkeren komt voor een kopgroep van grote gemeenten in het eerste kwartaal volgend jaar.

In het tweede kwartaal zullen de eerste pre- en on-trip diensten verschijnen die gebruik maken van de aangeboden parkeerdata, zo is de verwachting. Verder heeft in Amsterdam volgend jaar een proef plaats met dynamische data van het straatparkeren.

Statische en dynamische data van het slagboom-parkeren moet in het derde kwartaal van 2014 beschikbaar komen voor de 32 grootste gemeenten in ons land. Kort daarop volgt eventueel een aantal kleinere gemeenten.

Op 4 februari 2014 organiseert Verkeersnet.nl het Grote Big Data Congres over verkeer en vervoer.

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.