Rekenkamer: Amsterdam heeft geen zicht op effectiviteit parkeerbeleid

amsterdamHet parkeerbeleid van de stadsdelen in de gemeente Amsterdam kent weinig samenhang. Uit onderzoek van de rekenkamer Amsterdam blijkt dat parkeermaatregelen vaak gericht zijn op problemen in een specifieke wijk of gebied maar er is weinig oog voor mogelijke neveneffecten in andere delen van de stad. Ook heeft men geen zicht op effectiviteit van het parkeerbeleid.

Stadsdelen hebben binnen de centraal vastgestelde kaders veel vrijheid om hun eigen parkeerbeleid vorm te geven.

Zo zet bijvoorbeeld stadsdeel Zuid in op de vergroting van de parkeercapaciteit en willen de stadsdelen Centrum en West vooral de kwaliteit van de openbare ruimte verbeteren.

In vrijwel elk stadsdeel ontbreekt echter een relatie met het beleid in andere stadsdelen, terwijl maatregelen in het ene stadsdeel wel hun weerslag kunnen hebben op de parkeersituatie in andere stadsdelen.

Dit geldt ook voor de relatie met andere beleidsterreinen. Zo wordt er over het algemeen weinig aandacht besteed aan de relatie met bijvoorbeeld de economische ontwikkeling van het stadsdeel, aldus de Rekenkamer Metropool Amsterdam in een rapport.

Ook heeft men geen zicht op effectiviteit van het parkeerbeleid. In vrijwel alle stadsdelen is het parkeerbeleid gericht op het verbeteren van bereikbaarheid en leefbaarheid. Er worden echter onvoldoende gegevens verzameld waarmee kan worden vastgesteld of de verbetering zich voordoet.

Wel worden in de meeste stadsdelen parkeerdrukmetingen uitgevoerd. Deze zouden in theorie kunnen worden gebruikt om de ontwikkeling van parkeeroverlast te monitoren ware het niet dat ze onregelmatig, in verschillende gebieden of met een andere methode zijn uitgevoerd waardoor vergelijking door de tijd lastig is.

Het raadplegen van bewoners blijft in de stadsdelen veelal beperkt tot het organiseren van inspraakavonden of het verzamelen van klachten over parkeren. Meer systematisch onderzoek naar het draagvlak voor het beleid of naar de belangrijkste ergernissen rondom parkeren kan echter eveneens bijdragen leveren aan beter beleid.

Uit het onderzoek van de Rekenkamer blijkt bijvoorbeeld dat een van de belangrijkste parkeerergernissen van de bewoners in gebieden met betaald parkeren de parkeertarieven zijn die hun bezoekers moeten betalen. Hiermee wordt tot op heden te weinig gedaan.

Jaarlijks innen de Amsterdamse stadsdelen overigens aanzienlijke bedragen aan fiscale parkeeropbrengsten. In 2012 bedroeg dit circa €160 miljoen. Na afdracht van deze opbrengsten aan het centrale mobiliteitsfonds van de centrale stad waaruit onder meer Voorrang voor een gezonde stad wordt gefinancierd, blijft er voor de stadsdelen ongeveer €62 miljoen over om hun eigen parkeer-,verkeer- en vervoerbeleid nader vorm te geven.

Onderwerpen:

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.

Rekenkamer: Amsterdam heeft geen zicht op effectiviteit parkeerbeleid - VerkeersNet

Rekenkamer: Amsterdam heeft geen zicht op effectiviteit parkeerbeleid

amsterdamHet parkeerbeleid van de stadsdelen in de gemeente Amsterdam kent weinig samenhang. Uit onderzoek van de rekenkamer Amsterdam blijkt dat parkeermaatregelen vaak gericht zijn op problemen in een specifieke wijk of gebied maar er is weinig oog voor mogelijke neveneffecten in andere delen van de stad. Ook heeft men geen zicht op effectiviteit van het parkeerbeleid.

Stadsdelen hebben binnen de centraal vastgestelde kaders veel vrijheid om hun eigen parkeerbeleid vorm te geven.

Zo zet bijvoorbeeld stadsdeel Zuid in op de vergroting van de parkeercapaciteit en willen de stadsdelen Centrum en West vooral de kwaliteit van de openbare ruimte verbeteren.

In vrijwel elk stadsdeel ontbreekt echter een relatie met het beleid in andere stadsdelen, terwijl maatregelen in het ene stadsdeel wel hun weerslag kunnen hebben op de parkeersituatie in andere stadsdelen.

Dit geldt ook voor de relatie met andere beleidsterreinen. Zo wordt er over het algemeen weinig aandacht besteed aan de relatie met bijvoorbeeld de economische ontwikkeling van het stadsdeel, aldus de Rekenkamer Metropool Amsterdam in een rapport.

Ook heeft men geen zicht op effectiviteit van het parkeerbeleid. In vrijwel alle stadsdelen is het parkeerbeleid gericht op het verbeteren van bereikbaarheid en leefbaarheid. Er worden echter onvoldoende gegevens verzameld waarmee kan worden vastgesteld of de verbetering zich voordoet.

Wel worden in de meeste stadsdelen parkeerdrukmetingen uitgevoerd. Deze zouden in theorie kunnen worden gebruikt om de ontwikkeling van parkeeroverlast te monitoren ware het niet dat ze onregelmatig, in verschillende gebieden of met een andere methode zijn uitgevoerd waardoor vergelijking door de tijd lastig is.

Het raadplegen van bewoners blijft in de stadsdelen veelal beperkt tot het organiseren van inspraakavonden of het verzamelen van klachten over parkeren. Meer systematisch onderzoek naar het draagvlak voor het beleid of naar de belangrijkste ergernissen rondom parkeren kan echter eveneens bijdragen leveren aan beter beleid.

Uit het onderzoek van de Rekenkamer blijkt bijvoorbeeld dat een van de belangrijkste parkeerergernissen van de bewoners in gebieden met betaald parkeren de parkeertarieven zijn die hun bezoekers moeten betalen. Hiermee wordt tot op heden te weinig gedaan.

Jaarlijks innen de Amsterdamse stadsdelen overigens aanzienlijke bedragen aan fiscale parkeeropbrengsten. In 2012 bedroeg dit circa €160 miljoen. Na afdracht van deze opbrengsten aan het centrale mobiliteitsfonds van de centrale stad waaruit onder meer Voorrang voor een gezonde stad wordt gefinancierd, blijft er voor de stadsdelen ongeveer €62 miljoen over om hun eigen parkeer-,verkeer- en vervoerbeleid nader vorm te geven.

Onderwerpen:

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.