Vervoer en bereikbaarheid hebben weinig invloed op winkelbezoek

winkelenDe conclusie is niet nieuw, maar de uitgave ‘Vervoer naar retail‘ van het Kennisplatform Verkeer en Vervoer bevestigt andermaal dat teruglopend winkelbezoek meestal niet te wijten is aan hoge parkeertarieven of minder goede bereikbaarheid.

In de publicatie ontzenuwt KpVV op grond van onderzoeken een aantal argumenten die vaak als verklarende factor worden gebruikt om teruglopend winkelbezoek te verklaren. Bijvoorbeeld de mythe dat parkeren en met name de hoogte van de parkeertarieven leidt tot minder bezoek.

Bij de keuze van een parkeerlocatie laten automobilisten zich in de praktijk nauwelijks leiden door het parkeertarief, zo blijkt volgens KpVV uit verschillende onderzoeken. Het tarief weegt maar voor 5 procent mee in de locatiekeuze. De primaire overweging voor de keuze van een parkeerplaats is de locatie, met andere woorden de loopafstand tot de bestemming.

Wanneer parkeren aan de basisvereisten voldoet, draagt het verder niet bij aan de aantrekkelijkheid van het winkelgebied. De aantrekkelijkheid van het winkelgebied wordt primair bepaald door diversiteit en kwaliteit van het aanbod en de ruimtelijke kwaliteit van het winkelgebied.

‘Stunten’ met parkeertarieven zal dan ook hoogstens een tijdelijk effect hebben op de kooporiëntatie van consumenten, aldus het rapport. Ook een verhoging van parkeertarieven leidt in de praktijk over het algemeen niet of nauwelijks tot een blijvende daling van het aantal bezoekers.

Een andere mythe die in de uitgave aan de orde komt is dat automobilisten meer zouden besteden dan fiets en voetgangers. Weliswaar geven automobilisten per bezoek over het algemeen meer uit, daar staat tegenover dat een fietser frequenter (gemiddeld drie keer per week) naar de winkel gaat dan een automobilist (gemiddeld één keer). Dat betekent voor de ondernemer een grotere kans op impulsaankopen. Per saldo – ofwel per week – ontloopt het totaal aan bestedingen elkaar meestal niet veel.

Algemene conclusie van KpVV na het doorlichten van deze en nog een aantal andere mythen: Vervoer en bereikbaarheid hebben een (veel) kleinere invloed op winkelbezoek en -bestedingen dan andere factoren, zoals nabijheid, sfeer, kwaliteit, winkelaanbod, enzovoort.

 

U las zojuist één van de gratis premium artikelen

Onbeperkt lezen? Maak gebruik van de exclusieve jaaraanbieding: € 7,50 i.p.v. € 10,50. 

Bekijk de aanbieding

Onderwerpen:

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.