Alleen nieuwe P+R-terreinen als ze leiden tot meer treinreizigers

prGemeenten die aspiraties hebben om een P+R-terrein te realiseren, moeten met goede argumenten komen. Dat is de strekking van een brief van staatssecretaris Mansveld aan de Kamer. Nieuwe P+R-voorzieningen moeten aantoonbaar leiden tot meer treinreizigers en minder files.

Sinds 2008 zijn 8000 nieuwe P+R plekken gerealiseerd en ruim 4500 P+R plekken zijn in voorbereiding of in uitvoering. € 25 miljoen daarvoor werd betaald door IenM, € 15 miljoen door NS en € 40 miljoen door gemeenten, provincies en anderen.

Het gebruik is toegenomen en er is een hogere klanttevredenheidscore over de stations met extra P+R plekken, aldus Mansveld.

Toekomstige uitbreidingen van P+R faciliteiten zullen volgens Mansveld aantoonbaar moeten bijdragen aan een betere bereikbaarheid en versterking van de mobiliteitsketen. Dat betekent dat nieuw aan te leggen P+R voorzieningen maximaal en aantoonbaar moeten leiden tot aan de groei van het aantal ov-kilometers, het terugdringen van de spitsdruk op filegevoelige wegvakken en verbetering van de leefbaarheid. De Mobiliteitsscan als nieuw instrument voor analyse en effectmeting van mobiliteitsmaatregelen is hierbij een belangrijk hulpmiddel.

Investeringen zullen moeten plaatsvinden op die locaties waar deze het meeste effect sorteren. Dit kan zowel bij herkomst- als bij bestemmings- P+R locaties.

Verder ziet Mansveld meerwaarde in het investeren in P+R wanneer dit wordt ondersteund door andere interventies in de vervoersketen zoals investeringen in stationslocaties, ov-lijnen, bewegwijzering, enzovoort. Het nut van een investering in P+R hangt bovendien af van de hoogte van de parkeertarieven op de eindbestemming van een ketenreis in relatie tot de tarieven op de P+R-locatie zelf.

In het voorjaar van 2014 komt er een uitgewerkt plan van aanpak inzake P+R.

Ondertussen zet ook Amsterdam nadrukkelijk in op meer P+R. Jaarlijks maken nu een half miljoen bezoekers gebruik van een P+R-terrein langs de rand van de stad met een snelle OV-verbinding. Het P+Rplan voorziet de komende jaren in 6600 extra P+R-plekken. In 2014 komen ruim duizend nieuwe plekken beschikbaar op verschillende locaties.

Om ze beter te laten opvallen, worden langs de A10 displays in bestaande borden geplaatst waar vanaf begin 2014 de actuele beschikbaarheid van de zeven Amsterdamse P+R-locaties te zien is.

Verder worden tarieven aangepast. De prijs wordt € 1 per 24 uur bij binnenrijden na 10 uur en in het weekend. Vóór 10 uur is de prijs € 8 voor de eerste 24 uur. Hierdoor wordt autoverkeer gestimuleerd buiten de spits te komen en geen extra files te creëren.

Onderwerpen:

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.