Nederland heeft drukste spoor van de EU

Nederland heeft het drukst bereden spoor van de Europese Unie. Ons land is het enige land dat in 2006 per kilometer spoor een verkeersprestatie van meer dan 20 duizend treinkilometers realiseerde. Dit is tweemaal zoveel als het gemiddelde van de EU. Oostenrijk kwam op de tweede plaats met 18 duizend treinkilometers per kilometer spoor.

Dit meldt het CBS. Bij het aantal treinkilometers gaat het om het verkeer van zowel passagierstreinen als van goederentreinen. Het Nederlandse aandeel van passagierstreinkilometers in het totale aantal treinkilometers ligt met 92 procent bed2702g1uidend hoger dan het EU-gemiddelde van 79 procent.

Dat er in vergelijking met andere landen veel treinen per kilometer spoor in Nederland rijden, heeft onder andere te maken met de geringe hoeveelheid spoor per inwoner. Daarnaast beschikt Nederland over goede logistieke efficiëntie en is er sprake van een sterke liberalisering van de spoormarkt, aldus het CBS.
Een belangrijke factor die resulteert in de bescheiden rol van goederentreinen ligt in de topografie van Nederland. Goederenvervoer per spoor is vooral interessant voor lange afstanden, omdat de opstartkosten hoog liggen. Aangezien Nederland relatief klein is, moet het dus gaan om grensoverschrijdend railverkeer.
Daarnaast beschikt Nederland voor het vervoer van zware bulkgoederen over een goed alternatief, waar andere landen niet tot nauwelijks over beschikken: de binnenvaart.
Bij het personenvervoer, daarentegen, heeft het belangrijkste alternatief, het wegvervoer, veel last van congestieproblemen. Dit verklaart voor een deel het grote belang van de passagierstreinen in Nederland.

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.

Nederland heeft drukste spoor van de EU - VerkeersNet

Nederland heeft drukste spoor van de EU

Nederland heeft het drukst bereden spoor van de Europese Unie. Ons land is het enige land dat in 2006 per kilometer spoor een verkeersprestatie van meer dan 20 duizend treinkilometers realiseerde. Dit is tweemaal zoveel als het gemiddelde van de EU. Oostenrijk kwam op de tweede plaats met 18 duizend treinkilometers per kilometer spoor.

Dit meldt het CBS. Bij het aantal treinkilometers gaat het om het verkeer van zowel passagierstreinen als van goederentreinen. Het Nederlandse aandeel van passagierstreinkilometers in het totale aantal treinkilometers ligt met 92 procent bed2702g1uidend hoger dan het EU-gemiddelde van 79 procent.

Dat er in vergelijking met andere landen veel treinen per kilometer spoor in Nederland rijden, heeft onder andere te maken met de geringe hoeveelheid spoor per inwoner. Daarnaast beschikt Nederland over goede logistieke efficiëntie en is er sprake van een sterke liberalisering van de spoormarkt, aldus het CBS.
Een belangrijke factor die resulteert in de bescheiden rol van goederentreinen ligt in de topografie van Nederland. Goederenvervoer per spoor is vooral interessant voor lange afstanden, omdat de opstartkosten hoog liggen. Aangezien Nederland relatief klein is, moet het dus gaan om grensoverschrijdend railverkeer.
Daarnaast beschikt Nederland voor het vervoer van zware bulkgoederen over een goed alternatief, waar andere landen niet tot nauwelijks over beschikken: de binnenvaart.
Bij het personenvervoer, daarentegen, heeft het belangrijkste alternatief, het wegvervoer, veel last van congestieproblemen. Dit verklaart voor een deel het grote belang van de passagierstreinen in Nederland.

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.