Gemeenteraad Amsterdam stelt voorwaarden aan milieuzone voor personenauto’s

De gemeenteraad van Amsterdam heeft even het plan Voorrang voor een Gezonde Stad vastgesteld. Met de milieuzone voor personenauto’s als onderdeel van het pakket aan maatregelen om de luchtkwaliteit te verbeteren stemt de raad alleen voorlopig in. Medio 2009 moet bij het definitieve verkeersbesluit tot invoering van de milieuzone duidelijk worden gemaakt in hoeverre het invoeren van de milieuzone effectief en noodzakelijk is om aan de wettelijke eisen voor luchtkwaliteit te voldoen. Hieraan voorafgaand zal de gemeente zich moeten inspannen tot samenwerking en afstemming met het rijk, VNG en andere steden, met als doel een lappendeken van milieuzones met criteria en regels te voorkomen. Alvorens te weren kan de gemeente het komende jaar wel alvast aan de slag met een pakket aan maatregelen ter stimulering van alternatieven voor autogebruik. Ook stemde de raad in met het invoeren van een milieuzone voor vrachtverkeer binnen de ring A10 per 1 oktober dit jaar.

Bij de definitieve afweging rond het verkeersbesluit tot invoering van de milieuzone voor personenauto’s medio 2009 zullen kennis en inzichten van dat moment, de stand van zaken rond de ontwikkelingen van de luchtkwaliteit en de voortgang van lokale maatregelen en rijksmaatregelen om de luchtkwaliteit te verbeteren worden betrokken, aldus de gemeente.
Andere maatregelen waar de gemeenteraad mee heeft ingestemd zijn onder andere de milieuzone voor bestelauto’s en vrachtwagens, een sloopregeling waarbij autobezitters een financiële vergoeding krijgen voor het wegdoen van een vervuilende auto, het verbeteren van openbaar vervoer en fietsvoorzieningen, het uitbreiden en verbeteren van P+R-voorzieningen, het stimuleren van boodschappendiensten en autodelen, en het gradueel verhogen van parkeertarieven naarmate men dichter bij het centrum van de stad parkeert.

Milieuzonering voor vrachtverkeer blijkt een zeer effectieve maatregel om de luchtkwaliteit te verbeteren, zo verwacht Amsterdam. De uitstoot van schadelijke stoffen wordt door deze maatregel met 15% teruggedrongen in 2010 ten opzichte van 2005. De milieuzone gaat gelden binnen de ring A10 uitgezonderd Amsterdam-Noord en enkele bedrijventerreinen. In de milieuzone worden alleen nog vrachtauto’s toegestaan met minimaal Euro II dieselmotor en een roetfilter. Vanaf 2010 worden de eisen aangescherpt. Om de milieuzone te bereiken tekende wethouder Vos in december 2007 een convenant met het bedrijfsleven: EVO, ORAM en TLN.

Onderwerpen:

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.