RDW stelt parkeerinformatie als open data beschikbaar

030106-013De openbare gegevens over parkeergebieden en -tarieven van Nederlandse gemeenten zijn als open data toegankelijk gemaakt. Marktpartijen kunnen daarmee toepassingen ontwikkelen om het parkeergemak voor bezoekers en gemeenten te vergroten.

Het ontsluiten van parkeerdata is een initiatief van de Minister van I&M, gemeenten en exploitanten van parkeergarages.

De parkeerdata omvatten de statische parkeergegevens van gemeenten met betaalde parkeervoorzieningen. Het gaat om parkeerplaatsen op straat, parkeergarages, P+R-terreinen en parkeerterreinen met een slagboom. De dataset bevat ook de gegevens van commerciële parkeergarages. De dataset laat onder andere de gebieden en parkeergarages zien waar bezoekers moeten betalen voor parkeren en wat per periode het tarief is.

De bron van de parkeergegevens is het Nationaal Parkeer Register (NPR). NPR is de schakel tussen gemeenten en marktpartijen. De RDW beheert het register in opdracht van het Servicehuis Parkeer- en Verblijfsrechten. De open parkeerdata worden aangeboden op de Microsoft Azure Marketplace . Meer uitleg over het gebruik van de dataset is opgenomen in de ‘Bijsluiter Open Parkeerdata’. De RDW biedt technische ondersteuning in de vorm van een handleiding en een discussiegroep.

Het als open data beschikbaar stellen van de parkeergebieden en –tarieven is een stap voorwaarts voor de ontwikkeling van landelijk dekkende mobiliteits- en reisadviesdiensten.

De volgende stap is om ook dynamische parkeerdata te ontsluiten. Dan kan de automobilist ook zien of de parkeerplaats van zijn keuze ook vrij is.

 

Onderwerpen:

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.