Meer korte taxiritten door nieuwe tariefstructuur

De consument weet sinds de invoering van het nieuwe taxitarief beter wat een taxirit hem vooraf gaat kosten. Dat blijkt uit de tussenevaluatie van het huidige taxitariefsstructuur die staatssecretaris Huizinga van Verkeer en Waterstaat vandaag naar de Tweede Kamer heeft gestuurd. De gemiddelde ritprijs is gedaald en er is een toename van het aantal korte stadsritten.

Wel is de gemiddelde omzet per taxibedrijf gedaald, daarentegen is het aantal taxibedrijven toegenomen en de totale omzet van alle taxibedrijven gelijk gebleven.
Vanaf 1 februari 2008 is iedere straattaxi in Nederland verplicht zich aan de nieuwe tariefstructuur te houden. Het nieuwe taxitarief is op voorstel van het vorige kabinet ingesteld met als doel meer duidelijkheid voor de consument over de ritprijs en een afname van de weigering van korte ritten: maatregelen om de kwaliteit van de taxibranche te vergroten. De belangrijkste verandering is dat de tijdsduur van een taxirit geen rol meer speelt. Als de globale afstand naar de bestemming bekend is, kan de ritprijs vooraf worden berekend en aan de klant worden meegedeeld.

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.

Meer korte taxiritten door nieuwe tariefstructuur - VerkeersNet

Meer korte taxiritten door nieuwe tariefstructuur

De consument weet sinds de invoering van het nieuwe taxitarief beter wat een taxirit hem vooraf gaat kosten. Dat blijkt uit de tussenevaluatie van het huidige taxitariefsstructuur die staatssecretaris Huizinga van Verkeer en Waterstaat vandaag naar de Tweede Kamer heeft gestuurd. De gemiddelde ritprijs is gedaald en er is een toename van het aantal korte stadsritten.

Wel is de gemiddelde omzet per taxibedrijf gedaald, daarentegen is het aantal taxibedrijven toegenomen en de totale omzet van alle taxibedrijven gelijk gebleven.
Vanaf 1 februari 2008 is iedere straattaxi in Nederland verplicht zich aan de nieuwe tariefstructuur te houden. Het nieuwe taxitarief is op voorstel van het vorige kabinet ingesteld met als doel meer duidelijkheid voor de consument over de ritprijs en een afname van de weigering van korte ritten: maatregelen om de kwaliteit van de taxibranche te vergroten. De belangrijkste verandering is dat de tijdsduur van een taxirit geen rol meer speelt. Als de globale afstand naar de bestemming bekend is, kan de ritprijs vooraf worden berekend en aan de klant worden meegedeeld.

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.