Kredietcrisis leidt tot meer OV-gebruik

Openbaar vervoerbedrijf Connexxion heeft een onderzoek laten uitvoeren naar de invloed van de financiële crisis op het gebruik van het openbaar vervoer. Van de respondenten die aangeven dat de crisis invloed heeft op de financiële situatie, geeft het merendeel aan meer gebruik te maken of zullen gaan maken van het openbaar vervoer.

In het onderzoek dat in januari is uitgevoerd door Intomart GfK is onderzocht of de kredietcrisis invloed heeft op de financiële situatie van het huishouden. 507 respondenten uit het online panel beantwoordden de vraag of men van plan is te bezuinigen en zo ja, waarop. Centraal staat de vraag of de crisis van invloed is op het huidige gebruik van het openbaar vervoer en of men vaker de auto laat staan.

Driekwart van de Nederlanders geeft aan dat de financiële crisis geen invloed heeft op de financiële situatie van het huishouden, de rest geeft aan dat er wel degelijk minder te besteden is. Lager en middelbaar opgeleiden geven vaker aan de negatieve effecten van de financiële crisis te merken. De meeste respondenten die aangeven iets van de financiële crisis te merken geven aan dat ze gaan bezuinigen. In totaal zegt ongeveer de helft van de Nederlanders van plan te zijn om te gaan bezuinigen. Dat gaat men dan vooral doen op boodschappen, grote dure aankopen, uitgaan en luxe producten.

Van alle respondenten die ondervraagd zijn, geeft bijna zeven procent aan nu al meer gebruik van het openbaar vervoer te maken vanwege de financiële crisis. Tien procent zegt in 2009 nog meer gebruik van het OV te zullen gaan maken, waarbij de bus en de trein het meest populair zijn. Met name mannen geven aan vaker met het OV te gaan reizen.

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.

Kredietcrisis leidt tot meer OV-gebruik - VerkeersNet

Kredietcrisis leidt tot meer OV-gebruik

Openbaar vervoerbedrijf Connexxion heeft een onderzoek laten uitvoeren naar de invloed van de financiële crisis op het gebruik van het openbaar vervoer. Van de respondenten die aangeven dat de crisis invloed heeft op de financiële situatie, geeft het merendeel aan meer gebruik te maken of zullen gaan maken van het openbaar vervoer.

In het onderzoek dat in januari is uitgevoerd door Intomart GfK is onderzocht of de kredietcrisis invloed heeft op de financiële situatie van het huishouden. 507 respondenten uit het online panel beantwoordden de vraag of men van plan is te bezuinigen en zo ja, waarop. Centraal staat de vraag of de crisis van invloed is op het huidige gebruik van het openbaar vervoer en of men vaker de auto laat staan.

Driekwart van de Nederlanders geeft aan dat de financiële crisis geen invloed heeft op de financiële situatie van het huishouden, de rest geeft aan dat er wel degelijk minder te besteden is. Lager en middelbaar opgeleiden geven vaker aan de negatieve effecten van de financiële crisis te merken. De meeste respondenten die aangeven iets van de financiële crisis te merken geven aan dat ze gaan bezuinigen. In totaal zegt ongeveer de helft van de Nederlanders van plan te zijn om te gaan bezuinigen. Dat gaat men dan vooral doen op boodschappen, grote dure aankopen, uitgaan en luxe producten.

Van alle respondenten die ondervraagd zijn, geeft bijna zeven procent aan nu al meer gebruik van het openbaar vervoer te maken vanwege de financiële crisis. Tien procent zegt in 2009 nog meer gebruik van het OV te zullen gaan maken, waarbij de bus en de trein het meest populair zijn. Met name mannen geven aan vaker met het OV te gaan reizen.

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.