Twee miljoen parkeerplaatsen in de computer

parkeerplaatsMedio 2009 gaan de eerste pilots met het Servicehuis Parkeren van start. Als dat goed gaat, kan het concept eind dit jaar uitgerold worden. De gemeenten Enschede en Utrecht hebben als eerste een intentieverklaring getekend om aan te sluiten bij het Servicehuis. Veertig andere gemeenten hebben hun voornemen tot aansluiting kenbaar gemaakt.

Dit schrijven John van Dijk van Parkeerservice Amersfoort en Joyce Zwaan van de gemeente Amsterdam in het tijdschrift Vexpansie.
Het Servicehuis borduurt voort op de ervaringen in Amsterdam waar de afgelopen jaren een aantal processen rond het parkeren efficiënter en effectiever is ingericht met behulp van de nieuwe informatietechnologie. Met als resultaat onder meer dat alle verkochte dag-, week- en maandkaarten en alle verleende vergunningen nu worden geregistreerd in een centrale database. Op straat controleren parkeercontroleurs met behulp van handterminals of er een digitaal parkeerrecht is. Als dat niet het geval is, kijken zij of er een fysiek kaartje uit een parkeerautomaat in het voertuig ligt. Daarnaast is vorig jaar een scanauto ontwikkeld, uitgerust met camera’s, om kentekens van geparkeerde voertuigen zowel aan de voor- als achterkant te kunnen scannen en digitaliseren. Vervolgens wordt online in de centrale database gecontroleerd of parkeren is toegestaan.
De ervaringen in Amsterdam zijn ook toepasbaar op nationaal niveau, concludeerde bureau Denion in 2006. En dus werd samen met de Dienst Stadstoezicht het initiatief genomen tot de oprichting van een Servicehuis voor parkeerdiensten, een zogenoemd shared service centrum. Het Servicehuis registreert straks centraal parkeer- of verblijfsrechten van auto’s en de betaling daarvoor. De bedrijfsvoering van het Servicehuis zal worden uitbesteed aan de markt.

Het Servicehuis moet de parkeermarkt vooral overzichtelijker maken. Gemeentelijke parkeerbedrijven hoeven de tarieven maar aan één landelijke organisatie te verstrekken. En er hoeft geen gemeentelijke dienstverlening ingericht te worden voor bijvoorbeeld kaartverkoop en incasso. Want al die zaken worden ondergebracht in het Servicehuis. Voor providers is het grote voordeel dat de lokale parkeermarkt op landelijk niveau wordt ontsloten. Providers doen dus zaken met het landelijke Servicehuis, in plaats van met allemaal gemeenten los van elkaar. Bovendien weet het Servicehuis door betalingen waar parkeergelegenheid is. Door deze informatie te koppelen aan navigatieapparatuur is het zoekverkeer flink te reduceren. En door te variëren met prijs, het aanbieden van arrangementen kun je real time het parkeergedrag sturen.
Voor deelname aan het Servicehuis zijn om te beginnen dertig gemeenten benaderd. Onlangs hebben onder andere de wethouders van verkeer en vervoer van de vier grote steden hun adhesie voor het Servicehuis uitgesproken. En inmiddels vindt de voorbereiding plaats van de start van het Servicehuis. De gemeenten Enschede en Utrecht hebben als eerste een intentieverklaring getekend om aan te sluiten bij het Servicehuis. Veertig andere gemeenten hebben ook het voornemen om aan te sluiten. Het ontwerp van de digitale infrastructuur, met als hart een landelijke parkeer- en verblijfsrechtendatabase, is nagenoeg gereed. De start van het Servicehuis is voorzien voor juni 2009.

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.

Twee miljoen parkeerplaatsen in de computer - VerkeersNet

Twee miljoen parkeerplaatsen in de computer

parkeerplaatsMedio 2009 gaan de eerste pilots met het Servicehuis Parkeren van start. Als dat goed gaat, kan het concept eind dit jaar uitgerold worden. De gemeenten Enschede en Utrecht hebben als eerste een intentieverklaring getekend om aan te sluiten bij het Servicehuis. Veertig andere gemeenten hebben hun voornemen tot aansluiting kenbaar gemaakt.

Dit schrijven John van Dijk van Parkeerservice Amersfoort en Joyce Zwaan van de gemeente Amsterdam in het tijdschrift Vexpansie.
Het Servicehuis borduurt voort op de ervaringen in Amsterdam waar de afgelopen jaren een aantal processen rond het parkeren efficiënter en effectiever is ingericht met behulp van de nieuwe informatietechnologie. Met als resultaat onder meer dat alle verkochte dag-, week- en maandkaarten en alle verleende vergunningen nu worden geregistreerd in een centrale database. Op straat controleren parkeercontroleurs met behulp van handterminals of er een digitaal parkeerrecht is. Als dat niet het geval is, kijken zij of er een fysiek kaartje uit een parkeerautomaat in het voertuig ligt. Daarnaast is vorig jaar een scanauto ontwikkeld, uitgerust met camera’s, om kentekens van geparkeerde voertuigen zowel aan de voor- als achterkant te kunnen scannen en digitaliseren. Vervolgens wordt online in de centrale database gecontroleerd of parkeren is toegestaan.
De ervaringen in Amsterdam zijn ook toepasbaar op nationaal niveau, concludeerde bureau Denion in 2006. En dus werd samen met de Dienst Stadstoezicht het initiatief genomen tot de oprichting van een Servicehuis voor parkeerdiensten, een zogenoemd shared service centrum. Het Servicehuis registreert straks centraal parkeer- of verblijfsrechten van auto’s en de betaling daarvoor. De bedrijfsvoering van het Servicehuis zal worden uitbesteed aan de markt.

Het Servicehuis moet de parkeermarkt vooral overzichtelijker maken. Gemeentelijke parkeerbedrijven hoeven de tarieven maar aan één landelijke organisatie te verstrekken. En er hoeft geen gemeentelijke dienstverlening ingericht te worden voor bijvoorbeeld kaartverkoop en incasso. Want al die zaken worden ondergebracht in het Servicehuis. Voor providers is het grote voordeel dat de lokale parkeermarkt op landelijk niveau wordt ontsloten. Providers doen dus zaken met het landelijke Servicehuis, in plaats van met allemaal gemeenten los van elkaar. Bovendien weet het Servicehuis door betalingen waar parkeergelegenheid is. Door deze informatie te koppelen aan navigatieapparatuur is het zoekverkeer flink te reduceren. En door te variëren met prijs, het aanbieden van arrangementen kun je real time het parkeergedrag sturen.
Voor deelname aan het Servicehuis zijn om te beginnen dertig gemeenten benaderd. Onlangs hebben onder andere de wethouders van verkeer en vervoer van de vier grote steden hun adhesie voor het Servicehuis uitgesproken. En inmiddels vindt de voorbereiding plaats van de start van het Servicehuis. De gemeenten Enschede en Utrecht hebben als eerste een intentieverklaring getekend om aan te sluiten bij het Servicehuis. Veertig andere gemeenten hebben ook het voornemen om aan te sluiten. Het ontwerp van de digitale infrastructuur, met als hart een landelijke parkeer- en verblijfsrechtendatabase, is nagenoeg gereed. De start van het Servicehuis is voorzien voor juni 2009.

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.