Parkeren voor 136 gemeenten verliespost

bergenDe gemeenten Valkenburg, Zandvoort, Noordwijk en Bergen verdienen het meest aan parkeren. Heerde, Laren, Zevenaar zijn gemeenten die er het meeste op toeleggen.

Dat blijkt uit een overzicht dat CROW-KpVV maakt over inkomsten en uitgaven die gemeenten doen ten behoeve van het autoparkeren.

Bij stedelijke gemeenten liggen de totale parkeerinkomsten hoger. Zeer sterk stedelijke gemeenten hebben gemiddeld € 66,50 per inwoner aan inkomsten terwijl niet-stedelijke gebieden gemiddeld slechts € 3,50 aan parkeerinkomsten per inwoner ontvangen.

De lijst met gemeenten met de hoogst begrote parkeerinkomsten wordt aangevoerd door Amsterdam, gevolgd door Zandvoort, Valkenburg aan de Geul en Rotterdam.

Als daar de uitgaven voor parkeren worden afgetrokken, houden vooral toeristische gemeenten daar flink wat aan over. Maar ook Amsterdam haalt meer binnen dan het uitgeeft aan parkeren.

Daarbij tekenen de onderzoekers wel aan dat dit bedragen zijn die in de gemeentelijke begrotingen te vinden zijn. Met verborgen kosten van bijvoorbeeld het ruimtebeslag van straatparkeren is hierbij geen rekening gehouden. Evenmin is hier rekening gehouden met inkomsten uit het gemeentefonds. Dit is een algemene, niet-geoormerkte subsidie vanuit het Rijk.

 

parkeerinkomsten
Top 10 van gemeenten die het meest verdienen aan parkeren en gemeenten die het meest moeten toeleggen op parkeren (in miljoen euro) (bron: CROW-KpVV).

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.